De afdeling Verwarming van WOLF is versterkt met André Lenting. Hij heeft 18 jaar ervaring met advisering en verkoop van HVAC installaties. Zes jaar geleden maakte hij de keuze om zich volledig te richten op de woningbouwsector. Hij heeft zich in deze jaren gespecialiseerd in het ontwerp en advies van ventilatiesystemen, warmtepompen, verwarming en koeling, specifiek bestemd voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Met de komst van Lenting wil WOLF haar positie versterken als aanbieder van duurzame systeemoplossingen voor de woningbouw. Als technisch adviseur/accountmanager duurzame systeemoplossingen adviseert hij de WOLF warmtepompen, zonnecollectoren met voorraadvaten en toebehoren aan woningbouwcoöperaties, aannemers, architecten,  adviseurs en installateurs.. Ook heeft hij contacten met de diverse groothandels.