Om meer aandacht te vragen voor aanpasbaarheid van klimaatinstallaties is de Wegwijzer Aanpasbaarheid klimaatinstallaties opgesteld. De wegwijzer is te vinden op de website www.platformduurzamehuisvesting.nl. Het project is uitgevoerd door de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting en i4services.

De Expertgroep Klimaattechniek signaleerde dat energiebesparende gebouwontwerpen vaak een tegenvalland, werkelijk energiegebruik kennen, als het gebouw zich onvoldoende efficiënt kan aanpassen aan de veranderende behoefte van de gebruiker. Door een ‘mismatch’ tussen gebouwontwerp en werkelijk gebruik, ontstaan gebouwen die over de complete levenscyclus veel meer energie gebruiken dan beoogd was.

Toekomstwaarde
Een goed aanpasbaar gebouw en dito klimaatinstallatie zijn in staat om zich met weinig middelen aan te passen aan gebruikswensen, zonder daarbij concessies te doen in energieprestatie en comfort. Dit betaalt zich uiteindelijk uit in de toekomstwaarde van het gebouw. Om de doelstellingen voor CO2-reductie in 2050 te kunnen realiseren zal er steeds meer behoefte zijn aan gebouwen die over de complete levenscyclus een gereduceerde CO2-uitstoot kunnen realiseren.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren