Er is een centraal platform voor de installatiebranche in het leven geroepen dat de weg wijst in de wereld van kwaliteitsregelingen. De nieuwe website bevat onder meer stappenplannen naar een erkenning of certificaat. Ook wijst hij bezoekers de weg naar de accreditatie van een examen of opleiding.

InstallQ – ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland. Voor die taak is een platform ingericht waarop de installatiebranche en andere marktpartijen zich uitgebreid kunnen informeren. InstallQ.nl bedient hiermee verschillende doelgroepen, waaronder installatiebedrijven, installateurs, monteurs, opleiders en examinatoren. Het platform verwijst ook naar sites met erkende en gecertificeerde installateurs.

Erkennen en certificeren voor installateurs
Op de website vinden installateurs en bedrijven per vakdiscipline welke kennis en kunde zij nodig hebben voor een erkenning of certificering. Met een erkenning of certificaat voldoet een bedrijf of installateur aantoonbaar aan een bepaalde kwaliteit en wettelijke regelgeving. Op de portal leest de bezoeker hoe en waar hij of zij een erkenning of certificering aanvraagt.

Erkenning eerder Verworven Competenties
Een nieuwe dienst van InstallQ is het aanbieden van EVC-trajecten voor bekwame installateurs. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. De EVC-beoordeling is bedoeld voor vakmensen met veel kennis en kunde uit de praktijk, maar zonder de juiste diplomering. Voldoen deze vakmensen aan bepaalde strenge voorwaarden, dan kunnen zij via een erkend EVC-aanbieder hun vakmanschap aantoonbaar maken voor bepaalde vakdisciplines en vervolgens een bedrijfserkenning behalen.

Accreditatie voor opleidingen
InstallQ.nl wijst ook de weg naar de accreditatie van een examen, opleiding of bijscholing. Een accreditatie toont aan dat het examen of het kennisaanbod voldoet aan bepaalde eisen van de installatiesector en aan bepaalde regelgeving. Dat geeft de cursist vertrouwen in de kwaliteit van het aanbod.

Nieuws, agenda en tarieven
De portal bevat verder ook het laatste nieuws op het gebied van kwaliteitsregelingen in de installatiesector en een agenda met bijeenkomsten. Bezoekers van de website kunnen zich inschrijven voor E-Vaknieuws, een gratis nieuwsbrief over de kwaliteitsregelingen in de installatiesector. Alle erkende en gecertificeerde bedrijven hebben een eigen portaal (mijn InstallQ) met documenten, informatie en vakbladen.

Database met beoordelingsrichtlijnen
Ten slot is er een uitgebreide database beschikbaar met beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) die nodig zijn voor een certificatie. Bij elke kwaliteitsregeling waarvoor certificering mogelijk is, krijg de bezoeker een verwijzing naar de juiste BRL. De BRL verwijst ook naar bijbehorende documenten.