Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

 Waterzijdig inregelen komt op de lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven vanaf volgend jaar moeten treffen. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer. Het optimaal inregelen van de verwarmingsinstallatie kan in bedrijfspanden een besparing tot 25% op het gasverbruik opleveren. Ook in woningen kan dit leiden tot een enorme aardgasbesparing en een verminderde CO2-uitstoot.

Waterzijdig inregelen is het instellen van een optimale balans tussen de cv-ketel en de radiatoren. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het een maatregel met een terugverdientijd van twee jaar. Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI is verheugd over de maatregel. “Onze inspanningen hebben effect gesorteerd. Waterzijdig inregelen van een cv-installatie is laaghangend fruit. De investering verdient zich razendsnel terug. Dankzij deze maatregel hebben bedrijven straks een lagere energierekening én we dringen de CO2-uitstoot flink terug. Zo komt het behalen van onze klimaatdoelstellingen weer een stap dichterbij.”

Minder CO2-uitstoot
Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks), die de motie indiende, vindt dat er een grote stap is gezet. “Deze maatregel kost de overheid niets, maar voorkomt wél enorm veel uitstoot.” GroenLinks heeft berekend dat het beter instellen van bedrijfsmatige cv-ketels jaarlijks zo’n 0,5 megaton CO2-besparing oplevert. Overigens kan ook het waterzijdig inregelen van de cv-installatie in miljoenen woningen leiden tot een enorme aardgasbesparing én een verminderde CO2-uitstoot.

Omgekeerde bewijslast
De verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen was er al, maar de overheid doet er nog een schepje bovenop. Vanaf medio 2019 moeten ondernemingen aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Treft een bedrijf niet alle maatregelen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, dan komt de inspectie van de Omgevingsdienst langs, die een boete kan opleggen. De nieuwe verplichting is een soort omgekeerde bewijslast en zal voor 100.000 bedrijven in het MKB gaan gelden.

LED-verlichting
De Tweede Kamer nam ook een motie aan van GroenLinks die LED-verlichting in winkels en bedrijven verplicht stelt. Dit levert volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nog eens bijna een megaton aan CO2-besparing op.