Waterstof ja, maar niet gratis geproduceerd

Gepubliceerd op

In de toekomst kan waterstof, zo is de verwachting, naast andere alternatieven, zoals all-electric en warmtenetten, een alternatief zijn voor het duurzaam verwarmen van woningen. Momenteel wordt op diverse plaatsen in het land de toepassing ervan onderzocht. Ondertussen bestaan er heel wat misverstanden over deze potentiële energiedrager. Zo zouden we in Nederland waterstof kunnen produceren met bijna gratis of zelfs negatief geprijsde overschotten hernieuwbare elektriciteit.

‘Dat is een misverstand’, schrijft Leticia Bertin. ‘Maar daarmee is het concept groene waterstof niet kansloos. Sterker, vervolgt Bertin: ‘de energietransitie is zonder CO2-vrije waterstof zo goed als kansloos. Alleen daarom zal CO2-vrije waterstof er zeker komen.’

Zonder groene waterstof is het niet mogelijk om een betaalbare CO2-neutrale gebouwde omgeving te creëren, concludeerden verschillende deskundigen eerder. ‘Een eenzijdige keuze voor all-electric zorgt voor een te zware belasting van netwerken, die alleen te voorkomen is met onevenredig hoge investeringen in de elektrische infrastructuur. Bovendien is waterstof de enige groene energiedrager die energieopslag langer dan een week op grote schaal mogelijk maakt.’

Inmiddels hebben verschillende ketelfabrikanten al prototypes van een waterstofketel ontwikkeld, die kleinschalig in het veld worden beproefd. De gasfabrikanten, verenigd in het KVGN, geven aan dat ze hun gasnetten willen behouden voor onder andere waterstof. En zowel Kiwa als VKF zien een toekomst met waterstof wel zitten. Kortom, over deze energiedrager zijn we voorlopig nog niet uitgepraat.

%d