Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

Euro-Index introduceert met de Sewerin SeCorr C 200 een geavanceerd systeem, waarmee op snelle en accurate manier een lekkage in een ondergrondse waterleiding kan worden gevonden. Het toestel werkt op basis van de correlatie methode. Door gelijktijdige meting van de vibraties van een waterlek bij twee punten in een leiding (bijvoorbeeld kranen), kan de afstand van beide punten tot het lek worden berekend.

Speciale oren
Zeer gevoelige microfoons registreren het ‘geluid’ op de punten. Twee draadloze zenders zenden de signalen naar een ontvanger: de correlator. Deze correlator bepaalt het tijdsverschil tussen de signalen en berekent aan de hand van de lengte, diameter en materiaal van de leiding de exacte afstand van het lek tot beide meetpunten.

Continue analyse
De geavanceerde firmware van de SeCorr C 200 voert de metingen vrijwel geheel automatisch uit. Zodra de gegevens van de leiding zijn ingevoerd en de meting wordt gestart worden alle stappen uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker. De gemeten signalen worden voortdurend geanalyseerd, waarbij de ideale filteropties worden toegepast.

Robuust systeem
De Secorr C 200 beschikt over beschermingsklasse IP67 en is daarmee geschikt voor gebruik in vrijwel alle condities. Vuil, stof en vocht hebben geen invloed op de functionaliteit. Een krachtige Li-Ion accu zorgt ervoor dat het toestel een hele dag zonder onderbrekingen kan worden toegepast. Een groot kleuren touchscreen geeft alle informatie en meetresultaten op een overzichtelijk manier weer.