Uit ervaring weten we dat er na, zeg 15 jaar, in een bestaand gebouw verbazingwekkend weinig kennis meer is van de technische installaties, om over de schachtinvullingen maar helemaal niet te spreken. Na oplevering van gebouwen verdwijnen technische tekeningen ‘als sneeuw voor de zon’. En mocht een gebouw één of meerdere keren van eigenaar veranderen, dan is de ramp al helemaal niet te overzien. Kortom, niemand weet na een aantal jaren nog iets van de technische invulling van een gebouw, afgezien het zichtbare. En ja, er zijn altijd uitzonderingen.

De installateur weet dus vaak niet waar hij aan gaat werken, als hij bijvoorbeeld in een appartementengebouw een nieuw cv-toestel moet gaan plaatsen. Het eerste wat hij moet uitzoeken is wat er achter de wand zit? Welk rookgasafvoersysteem is toegepast en wat betekent dit voor de renovatie van ervan in combinatie met een cv-toestelvervanging. Kan hij dat zelf of moet hij hiervoor een specialist inschakelen?

Wat hem zou kunnen helpen is een ‘schoorsteenaansluitplaat’ op of nabij de aansluiting in de wand (zie voorbeeld hiernaast). Een eerste indicatie voor zowel de installateur (bij vervanging) als de servicemonteur van wat hij zoal kan tegenkomen tijdens zijn werkzaamheden. De meest essentiële informatie zou hierop moeten zijn aangegeven.

De productmarkering of ‘designation string’ (de belangrijkste kenmerken) van het afvoersysteem zou hiervan in ieder geval onderdeel moeten zijn, evenals het jaar van installatie en de maximale levensduur van het systeem. Zo is simpel na te gaan is of en voor hoelang het systeem nog bruikbaar is. En aan welke eigenschappen het nieuw aan te sluiten cv-toestel moet voldoen.

Deze en andere gedachten zijn op ook al vormgegeven in het onlangs ontwikkelde document ‘Het nieuwe CLV-systeem’ (Hfst. 7) waarin alle kwaliteitseisen voor het installeren rookgasafvoersystemen voor modernste (C10) cv-ketels zijn samengebracht. Ook in Europa wordt er sterk over nagedacht om dit in nieuwe regelgeving in te bedden. En waarom zouden we die stap niet nu al nemen in Nederland.

Aan Rogafa zal het niet liggen. Op deze manier weten we altijd wat er achter de schachtwand aanwezig is en kunnen we niet meer onbedoeld verr(g)ast worden.

Jan Mondria, directeur Breman Schoorsteentechniek BV

Namens de vereniging van Nederlandse Fabrieken

van Gasafvoerleidingsystemen ROGAFA