Warm water als ‘simpel product’ bij warmtenetten”

Gepubliceerd op

Marnix Norder, voorzitter van Aedes, landelijke vereniging van woningcorporaties, wil dat woningcorporaties bij aansluiting op een warmtenet simpelweg een product kunnen afnemen. “Gewoon warm water met daarbij een prijs. Het zou erg helpen als er voor iedere wijk die aangesloten wordt op het warmtenet niet drie jaar lang onderhandeld hoeft te worden, maar er modelcontracten komen. Een afvinklijstje waardoor het eenduidig wordt. Dat kan echt helpen om te versnellen en om kosten te besparen voor zowel corporaties als voor eigenaren van warmtenetten.”

Norder onderstreept dat woningcorporaties een grote rol spelen bij de energietransitie. Echter geeft hij ook aan dat het voor hen steeds moeilijker wordt gemaakt om daarin te investeren vanwege de toenemende heffingen die het Rijk hen oplegt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat tot de overheid dit spanningsveld voor woningcorporaties wegneemt, de markt op deze realiteit zal moeten inspelen om de energietransitie te versnellen. Hoe? Door oplossingen aan te bieden welke aansluiten op de behoeftes van woningcorporaties. Versimpeling staat hierbij centraal, kijkend naar de suggesties van Norder om warmte af te nemen als product en te werken met modelcontracten voor aansluitingen.

Norder: “Ik vind het niet logisch dat risico's van de aanleg van warmtenetten bij woningcorporaties gelegd worden. Eigenaren van warmtenetten zijn de leverancier, leg daar dan ook de financiële risico's, of vanwege het grote belang om snel te verduurzamen, desnoods bij het Rijk. En bovendien denk ik dat warmtenetten gebaat zijn bij meer marktwerking.”

Het volledige interview met Marnix Norder is hier te lezen

%d bloggers liken dit: