Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 43 seconden

Duco komt met twee primeurs: DucoBox Energy en DucoBox Eco. Eerstgenoemde ventilatiebox voor de passiefbouw levert vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning. De unit is standaard voorzien van een geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing op basis van CO2, vocht en tijd. De dag- én nachtzone worden via een ingebouwde klep afzonderlijk aangestuurd, wat een hoge EPC-winst en groen A+ energielabel met zich meebrengt, aldus de fabrikant. De semi-automatische inregeling is gestoeld op de principes van inregeling op constante druk. De DucoBox Eco is een ventilatiebox met warmteterugwinning voor actieve woningen. Deze unit ventileert op natuurlijke wijze en compenseert de verder benodigde energie met verse buitenlucht. Door vraagsturing in deze unit te integreren, wordt een maximale energiezuinigheid (A+) en minimaal geluidsvermogen nagestreefd. Er is keuze voor koppeling aan een cv-ketel of boilervat, maar ook een combinatie van beide of een all-electric oplossing is mogelijk.

Standnr. 9.B010