Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 64 seconden

Nederlandse installateurs zeggen dat ongeveer een derde van hun klanten vraagt ​​naar producten die zonder fossiele brandstoffen werken. Dat blijkt uit een Europees onderzoek onder HVAC-installateurs. In Duitsland komen we ongeveer dezelfde cijfers tegen. In het Verenigd Koninkrijk vraagt daarentegen slechts 16% van de eindgebruikers om apparaten die zonder fossiele brandstoffen werken. In alle drie de landen gaat de meeste vraag overigens uit naar zonnewarmtesystemen.

Polen telt de meeste vraag naar fossielvrije producten (40 procent). Hier scoren juist elektrische boilers in combinatie met een warmtepomp het hoogst. Dat geldt ook voor Frankrijk en België, waar de vraag naar oplossingen zonder fossiele brandstoffen overigens wel iets lager ligt: ongeveer 25 procent. Gemiddeld genomen denken de installateurs in Europa dat de overgang naar alternatieve energiebronnen ongeveer tien jaar of iets langer in beslag zal nemen.

Het aandeel van klanten die al vragen om producten zonder fossiele brandstof ligt in Europa dus al behoorlijk hoog (gemiddeld bijna 30%). Met de toenemende aandacht voor dit onderwerp, mogelijke verdergaande wetgeving en technologieën die steeds beter en goedkoper worden, kan men verwachten dat de overgang naar producten die geen fossiele brandstof gebruiken relatief snel kan gaan. Daar staat echter een ernstig kwantitatief en kwalitatief tekort aan arbeidskrachten tegenover, vooral in West- en Noord-Europa. En dat tekort zal de komende jaren alleen maar toenemen.