Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 41 seconden

Uit een rondgang in de sector van het Financieele Dagblad blijkt dat er nog weinig beweging is om van het gas af te gaan. Installateurs en producenten van cv-ketels geven dit aan. Bij een aantal bedrijven neemt de vraag naar ketels zelfs toe. Feenstra bijvoorbeeld, zegt dit jaar al 10% meer cv-ketels te hebben geplaatst dan vooraf beraamd. Atag-directeur Marco van de Kamp schat in dat de hele sector ongeveer 1% à 2% meer ketels verkoopt ten opzichte van een jaar geleden. Ook cv-ketelfabrikant Intergas constateert dat er op dit moment veel vraag is.

Het is niet duidelijk of een stijgende vraag naar cv-ketels een reactie is op het onlangs gepresenteerde manifest om over drie jaar geen nieuwe cv-ketels meer te verkopen. Volgens Uneto-VNI is er sprake van een inhaalvraag naar cv-ketels.

Lees hier het artikel in het Financieele Dagblad