Uit een rondgang in de sector van het Financieele Dagblad blijkt dat er nog weinig beweging is om van het gas af te gaan. Installateurs en producenten van cv-ketels geven dit aan. Bij een aantal bedrijven neemt de vraag naar ketels zelfs toe. Feenstra bijvoorbeeld, zegt dit jaar al 10% meer cv-ketels te hebben geplaatst dan vooraf beraamd. Atag-directeur Marco van de Kamp schat in dat de hele sector ongeveer 1% à 2% meer ketels verkoopt ten opzichte van een jaar geleden. Ook cv-ketelfabrikant Intergas constateert dat er op dit moment veel vraag is.

Het is niet duidelijk of een stijgende vraag naar cv-ketels een reactie is op het onlangs gepresenteerde manifest om over drie jaar geen nieuwe cv-ketels meer te verkopen. Volgens Uneto-VNI is er sprake van een inhaalvraag naar cv-ketels.

Lees hier het artikel in het Financieele Dagblad