Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 90 seconden

In reactie op de Miljoenennota van het demissionaire kabinet Rutte-II roept Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra op om te investeren in onze toekomst. “We kunnen honderdduizenden woningen en gebouwen energieneutraal maken. Dat moet topprioriteit zijn voor het nieuwe kabinet. Met gerichte investeringen en een consistent beleid kunnen we ons land kampioen maken op het gebied van verduurzaming.”

Klimaatwet
Terpstra verwacht van het nieuwe kabinet op korte termijn een klimaatwet. “Ik heb er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de urgentie inziet en snel aan de slag gaat. We kunnen de energiebesparingsdoelstellingen van Parijs halen, als we de juiste maatregelen nemen. We moeten investeringen in energiezuinige woningen en gebouwen stimuleren, niet blokkeren. Het gaat om de verduurzaming van grote aantallen gebouwen, daar kunnen we niet langer mee wachten. Dat levert ons grote milieuwinst op, we creëren tienduizenden banen in de installatiebranche én we bezorgen iedereen een lagere energierekening. Een klimaatwet zorgt voor duidelijkheid bij huishoudens en bedrijven en voorkomt zwabberbeleid.”

Verbod op aardgas
Terpstra pleit voor een verbod op aardgas in nieuwbouwwoningen. “De technische installatiebranche is nu al in staat om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te maken. Ook de bestaande bouw kunnen we met hybride warmtepompen en zonneboilers veel energiezuiniger maken.” De voorman van de installateurskoepel wijst er op dat ook investeringen in de infrastructuur en industrie dringend nodig zijn om de CO2-uitstoot verder te verminderen.

Cybersecurity
Uneto-VNI is verheugd dat het demissionaire kabinet op de valreep nog extra investeringen doet om de aanpak van cybersecurity te intensiveren. De ondernemersorganisatie mist echter investeringen in digitalisering en vindt het teleurstellend dat het kabinet bezuinigt op de innovatieprestatiecontracten voor het mkb. Terpstra roept een nieuw kabinet op om de risico’s voor werkgevers om mensen in dienst te nemen stevig aan te pakken. Daarnaast moeten zzp’ers snel meer duidelijkheid krijgen over hun positie.