De oprichting van de Nederlandse Verwarmingsindustrie is nu officieel een feit. Tijdens een bijzondere ledenvergadering plaatsten de voorzitters van de deelnemende secties en/of verenigingen hiervoor hun handtekening. Het betrof Henk Sijbring van VFK, Bart Looman van VLS, Roger Lippertz van Rogafa en Jan Verdonk van de sectie warmte- & distributieafgiftesystemen. Er is zo een krachtenbundeling ontstaan op het gebied van warmte-opwekking, warmtedistributie en -afgifte, lucht- en stralingsverwarmingssystemen, regelapparatuur en rookgasafvoersystemen.

De gezamenlijke bundeling van kennis en kunde moet leiden tot een marktgerichte benadering waarbij duurzaam en comfortabel verwarmen van de gebouwde omgeving centraal staan. Naast het ontwikkelen van producten wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie met het productportfolio een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2 reductie.

Onder leiding van een interim bestuur, bestaande uit bestuursleden van de voormalige verenigingen, zal De Nederlandse Verwarmingsindustrie verder vorm krijgen. De secties behouden hun huidige bestuursleden en Henk Sijbring zal vooralsnog de rol van voorzitter op zich nemen. Coen van de Sande zal als directeur van De Nederlandse Verarmingsindustrie het aanspreekpunt zijn.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie is aangesloten bij FME en de European Heating Industry Association (EHI).

Foto: Onder toeziend oog van Coen van de Sande, directeur van De Nederlandse Verwarmingsindustrie is de oprichtingsnotitie getekend door Henk Sijbring, Roger Lippertz, Jan Verdonck en Bart Looman.