Medio dit jaar was de formele aftrap van De Nederlandse Verwarmingsindustrie. Op de Vakbeurs Energie kon het grote publiek met de nieuwe branchevereniging kennismaken. De Nederlandse Verwarmingsindustrie bestaat inmiddels uit 5 secties en ruim 30 leden. Binnen de vereniging worden de krachten gebundeld op het gebied van warmteopwekking, distributie- en afgiftesystemen, boilers, lucht- en stralingsverwarming en rookgasafvoersystemen. Naast het ontwikkelen van producten wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie met het productportfolio een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2 reductie.

Tijdens een paneldebat onder leiding van Remco de Boer werd ingegaan op een aantal stellingen, waaronder ‘keuzevrijheid voor de burger of doorzettingsmacht voor de gemeenten’. De betrokkenheid en interactie vanuit de zaal was groot. Oscar Dusschooten, (wethouder Gemeente Tilburg), David Smeulders, (Professor TU Eindhoven), Eddy Veenstra (Rendo Netbeheer) en Coen van de Sande (Directeur van de Nederlandse Verwarmingsindustrie) kregen stellingen voorgeschoteld over bijvoorbeeld het tempo van de energietransitie als ook de kosten ervan. Hoe de warmtetransitie ook vorm gaat krijgen, zonder het productportfolio van de Nederlandse Verwarmingsindustrie gaat de warmtetransitie niet slagen, aldus de nieuwe branchevereniging.

Op onze nieuwsbrief abonneren