Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 64 seconden

De maximale subsidie voor mbo-praktijkleerplaatsen gaat voor het komende schooljaar waarschijnlijk opnieuw met zo’n 5% omlaag. Dat heeft PNO Consultants berekend op basis van cijfers uit de recente evaluatie van de Subsidieregeling praktijkleren en cijfers van het CBS over de instroom in mbo-BBL-opleidingen. Het zou voor het tweede opeenvolgende jaar zijn dat de maximale subsidie praktijkleren daalt. Met de daling komt het aantal arbeidsplaatsen voor jongeren in gevaar. Dat is een risico voor de toekomst van de technische sector, die juist rekent op de instroom van jonge arbeidskrachten.

De Subsidieregeling Praktijkleren is een financiële prikkel voor bedrijven en organisaties om onder meer jonge mbo-leerlingen een leerwerkplaats te bieden. De hoogte van de subsidie wordt steeds achteraf berekend: het beschikbare budget wordt per schooljaar verdeeld over het aantal goedgekeurde aanvragen. Uit de evaluatie van de regeling blijkt het aantal aanvragen elk jaar toe te nemen: van iets meer dan 81.000 aanvragen in 2014 tot naar verwachting meer dan 100.000 aanvragen in 2018. Dit komt vooral omdat het aantal mbo-BBL-leerlingen sinds de crisis weer in de lift zit. Met ruim 108.000 leerlingen zit het aantal mbo-BBL-leerlingen echter nog niet op het pre-crisis-niveau van bijna 130.000. Sterker nog: de groei van het aantal leerwerkplaatsen lijkt af te nemen, wat wijst op een stagnatie van het aantal leerwerkplaatsen.

Lees het hele artikel hier