Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

De bouwsector versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen als het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden, en effectiever gebruik van grondstoffen. De ministers Kamp (EZ), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst) presenteerden eind vorig jaar hiervoor het plan ‘De Bouwagenda’, waaraan ook het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies hun steentje moeten gaan bijdragen. Als kartrekker werd voormalig werkgeversvoorman Bernard Wientjes aangesteld. Zijn eerste actie was het samenstellen van een Taskforce, die in maart een eerste versie moet opleveren van de  ‘De Bouwagenda’. Die Taskforce is inmiddels samengesteld. Claudia Reiner, vicevoorzitter van Uneto-VNI, maakt namens de branchevereniging hiervan deel uit.

De Taskforce Bouw stelt De Bouwagenda op en zorgt er daarna als dagelijks bestuur voor dat het programma gerealiseerd wordt. De twaalf leden van de Taskforce komen hiervoor als ‘doe-groep’ iedere maand of zoveel vaker als nodig bijeen. De Bouwcoalitie, bestaande uit zo’n 40 vertegenwoordigers van organisaties uit de bouwsector, ziet als algemeen bestuur toe op de verrichtingen van de Taskforce. Deze coalitie komt ten minste drie keer per jaar bijeen. Een vijfkoppig programmabureau onder leiding van projectdirecteur Ben Spiering ondersteunt de Taskforce en de Bouwcoalitie.

De Taskforce Bouw bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (o.m. vastgoed, infra) en enkele thema’s (o.m. human capital). Naast voormalig werkgeversvoorman Bernard Wientjes maken van de Taskforce deel uit Gert-Jan Buitendijk (Directeur-Generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK), Claudia Reiner vicevoorzitter Uneto-VNI), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Elphi Nelissen (decaan faculteit Bouwkunde TU Eindhoven), de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens, Albert Martinus (namens MKB Infra), architect Ben van Berkel (UNStudio / Kenzo Tange Chair Harvard), Koene Talsma (voormalig lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer), Annemieke Nijhof (CEO ingenieursbureau Tauw), Rob van Wingerden (CEO van BAM) en Joanne Meyboom (directeur divisie Building Technologies Siemens). Alle leden van de Taskforce zitten er op persoonlijke titel en hebben draagvlak en commitment vanuit de sector.

[related_post themes=”text”]