Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 34 seconden

Er is een wijzigingsblad bij NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ gepubliceerd. Hierin is een optie toegevoegd waarbij onder specifieke randvoorwaarden een versoepeling van de richtlijnen kan worden toegepast voor de hoogte van de warmtapwatertemperatuur. Het betreft installatie(delen) voor een enkele gebruiker.

Met de wijziging worden verdere energiebesparing en toepassing van nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Er wordt overigens alleen een wijzigingsblad met de versoepelde richtlijn gepubliceerd (A1:2018 bij NEN 1006:2015), omdat de norm nog niet zo lang geleden, in 2015, geheel is herzien.

NEN 1006+A1:2018 geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoenn. De norm omvat het ontwerp, de aanleg en het gebruik van de installlatie in een perceel inclusief bijbehorende grond.