Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 99 seconden

Vitens Solutions zet haar samenwerking met Xigna voort. Xigna is een adviesbureau op het gebied van waterbeheer met specialisaties op het gebied van Legionella, zwembad-, industrie-, ziekenhuis- en afvalwater. Met de hernieuwde samenwerking willen beide partijen een betere integratie op het gebied van wateronderzoeken bereiken, met kostenbesparingen en het einde van papieren logboeken als gevolg. Dit zal resulteren in een online digitale wateranalyse inspectiedossier (UCare4) met normwaardesignaleringen voor alle zakelijke eindgebruikers.

Landelijke dekking en concurrerende prijzen
“De keuze in leveranciers in de zwembad- en wellness-sector is de afgelopen jaren sterk afgenomen, met prijsstijgingen tot gevolg”, zegt Clemens Stemerdink, directeur van Xigna. “De samenwerking tussen Vitens en ons bedrijf zorgt voor een sterk alternatief met landelijke dekking, concurrerende prijzen en snelle reactietijden, gecombineerd met expertise in zwembadwaterbehandeling.”

Xigna, experts in waterveiligheid
Xigna is het advies- en inspectiebureau op het gebied van waterveiligheid. Specialisten van Xigna verzorgen inventarisaties en evaluaties van Legionella-, zwembadwater- en koeltorenrisico. Verder dragen ze zorg voor borging van de beheertaken met inzet van het online digitaal logboek UCare4. Daarnaast is Xigna een kenniscentrum inzake wet- en regelgeving en efficiënt waterbeheer, zoals keerklepcontroles, audits, waterbemonstering en analyse.

Xigna is KIWA BRL6010 gecertificeerd voor Legionella preventie-adviesdiensten en is Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers – VCA* gecertificeerd.

Vitens Solutions
Het Vitens Laboratorium is een van de grootste en meest geavanceerde drinkwaterlaboratoria van Europa. Vitens Solutions biedt in samenwerking met Xigna alle denkbare chemische en microbiologische analyses aan op het gebied van water. Jaarlijks worden ongeveer 850.000 watermonsters op ruim 2.300 componenten onderzocht. Het Vitens Solutions laboratorium is geaccrediteerd voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L043 (Leeuwarden).

Vitens Solutions hanteert ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen. Hierdoor worden producten en diensten verbeterd, wordt de milieubelasting geminimaliseerd en de veiligheid en gezondheid van medewerkers optimaal gewaarborgd. Deze normen zijn opgezet volgens NEN-EN-ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 en de ISO 14001:2004 norm. Vitens NV is voor genoemde normen gecertificeerd door DEKRA Certification B.V.