Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt zich grote zorgen over het schrappen van bouwregels. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van nieuwbouwwoningen. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal worden opgeleverd. Om aan deze eisen te voldoen zal steeds compacter en luchtdichter moeten worden gebouwd. De huidige ventilatiesystemen die voor een gezond binnenklimaat moeten zorgen, voldoen volgens de vereniging in de praktijk nu al vaak niet. De ventilatienormen zijn al minimaal en dreigen nog beroerder uit te pakken. Een is juist wenselijk, aldus VEH.

De combinatie van versobering van kwaliteitseisen, een bouwwereld die de ondergrens opzoekt en strengere energienormen gaat ongezonde huizen voor bewoners opleveren. Vereniging Eigen Huis pleit daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor een grondige analyse van de effecten van verdere deregulering alvorens een besluit te nemen. Invoering van het huidige voorstel is volgens de vereniging onverantwoord.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet in de nieuwe Omgevingswet het Bouwbesluit vervangen. In dit Bbl wordt een groot aantal voorschriften geschrapt en aan de markt overgelaten. Vereniging Eigen Huis ziet hierin een groot gevaar. In de praktijk hebben kopers in projectmatige bouw vrijwel nooit iets in te brengen in het ontwerp. Kopers kiezen op basis van de locatie en hebben nauwelijks onderhandelingsruimte. Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: “De ongevoeligheid van de sector voor de wensen van  de klant is al jaren stuitend, alle mooie woorden over klantgericht bouwen ten spijt. Loslaten van bouwregels in deze sector is de kat op het spek binden. Politiek, lever de consument niet uit aan de bouw!”

De laatste jaren zijn de NEN-normen voor de elektrische installatie al versoberd. Deze versoepeling was vooral bedoeld voor professioneel beheerde installaties. “Onze bouwkundigen zien bijna dagelijks de gevaarlijke gevolgen hiervan. Ook in woonhuizen zit dan geen aardlekschakelaar achter een stopcontact. Dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden snapt iedereen, maar het gebeurt wèl.”

[related_post themes=”text”]