Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 22 seconden

FireStopSystems International uit Deventer heeft haar brandwerende ventilatieroosters van het type FBS-50 en FBU-40 met succes laten beproeven volgens de nieuwe Europese norm EN 1364-5. De test vond plaats in het laboratorium van Efectis Nederland. De proef werd uitgevoerd op meerdere roosters, al dan niet uitgevoerd met een binnen- of buitenluchtrooster met unieke afmetingen tot maar 1.200 bij 2.400 mm. De brandwerende roosters zorgen voor een weerstand tegen branddoorslag via ventilatie openingen gedurende 60 tot 120 minuten.