Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

EVIA, vertegenwoordiger van de Europese ventilatie-industrie, verwelkomt de goedkeuring van de nieuwe richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD). Het is volgens het orgaan een belangrijke eerste stap in het erkennen van het cruciale belang van de luchtkwaliteit in gebouwen voor gezondheid, comfort en productiviteit. Maar de belangenbehartiger betreurt dat de belangrijke rol van ventilatie in dat opzicht niet volledig wordt erkend.

“Wij betreuren het dat de medewetgevers uiteindelijk hebben besloten om in dit stadium geen verplichte inspectie van standalone ventilatiesystemen in te stellen. Dit zou hebben gezorgd voor optimale prestaties van deze systemen, verbeterde binnenluchtkwaliteit, gebruikmakend van het enorme energiebesparingspotentieel van de bestaande bouwvoorraad, en bewustwording bij consumenten”, zegt Joan Miro, EVIA-voorzitter.

Russell Patten, EVIA-secretaris-generaal: “Eén op de zes Europeanen leeft in ongezonde gebouwen en elk jaar gaan er 2 miljoen gezonde jaren verloren in de EU als gevolg van slechte binnenluchtkwaliteit. We zijn dan ook verheugd dat de Europese Unie het cruciale belang van de deze luchtkwaliteit begint te erkennen “.

EVIA pleit voor een EPBD-raamwerk dat de hoognodige veranderingen en verbeteringen in de bestaande gebouwenvoorraad stimuleert en systemen en oplossingen promoot die resulteren in een hoge binnenluchtkwaliteit, een laag energiegebruik en een grotere zelfredzaamheid van consumenten.