Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 111 seconden

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) is een project opgestart om standaard bestekteksten samen te stellen voor luchttechnische apparaten. Adviesbureau DWA heeft de opdracht gekregen om een actieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van deze standaard bestektekst voor luchttechnische apparaten.

Deze standaard bestektekst heeft tot doel om een gezond binnenklimaat te creëren (gezondheid), te zorgen voor een optimaal binnenklimaat (comfort), te voldoen aan de meest energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie (energiebesparing) en de levenscyclus van de luchtbehandelingsinstallatie te verlengen (duurzaamheid).

DWA zal vanuit de rol als rapporteur – in overleg met de verschillende stakeholders – een standaard contractstuk tot stand brengen. Zowel het RVB als de VLA vindt het belangrijk dat er een ontwerpbestek ontwikkeld wordt waarin de minimale kwaliteit is vastgelegd. Door deze samenwerking ontstaat draagvlak vanuit de markt en wordt het bestek herkend in de branche.

Opvallend is dat het bestek eenvoudig aanpasbaar gemaakt wordt voor andere branches. Het bestek wordt zo ontwikkeld dat dit met enkele aanvullingen ook voor de onderwijssector gebruikt kan worden.

Het project wordt gecoördineerd door De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA). Vanuit de VLA zijn een zevental leden geselecteerd die samen met enkele personen vanuit het RVB zitting hebben in een technische commissie (TC). De Technische Commissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van de publicatie. Voor onderhoud is recent al een bestek ontwikkeld. Deze is bij de VLA verkrijgbaar.

Theo Klok, projectleider bij DWA: “DWA herkent zich in de behoefte van kwaliteitsborging en standaardisatie waar dat mogelijk is. Wij leveren graag een bijdrage aan de totstandkoming van de standaard. Deze opdracht past uitstekend bij ons als onafhankelijk en gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van klimaattechniek en duurzaam bouwen.”

Xander van Bree, bestuurslid VLA: “Het doel van een standaard bestektekst is om de kwaliteit te verbeteren en de kwaliteit te borgen. Bij het ontwerp tot en met de oplevering van een gebouw willen we een verbeterslag maken in de gehele bouwkolom. Uniek in de geschiedenis is dat alle partijen in het bouwproces over dezelfde standaard opleverdocumenten met checklist beschikken. Hierdoor kunnen de partijen zich focussen op: Wat wordt de prestatie die geleverd wordt?”

Voor meer informatie: www.dwa.nl en www.vla.nu