Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Begin dit jaar kwam uit onderzoek van RTL Nieuws naar voren dat er mogelijk veiligheidsrisico’s bestaan bij de Topline cv-ketel van Nefit. Het gaat dan om de serie die tussen 2006 en 2009 is geproduceerd. De warmtewisselaar zou door de hitte kunnen vervormen, met mogelijk brandgevaar en kans op lekkage van CO buiten het toestel. Nefit reageerde direct en liet weten dat diverse onderzoeken door de fabrikant zelf en een onafhankelijke, gerenommeerde partij aantonen aan dat een kapotte warmtewisselaar geen verhoogd risico oplevert op brand of lekkage van CO buiten het toestel. Deze onderzoeken zijn ook gedeeld met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Ook schakelde de fabrikant TNO in om een onafhankelijk onderzoek te laten plegen, waarvan de resultaten dit najaar bekend zullen worden. Overigens was Nefit al sinds vorig jaar bezig om de 80.000 nog niet vervangen branderdeksels preventief te vervangen van de desbetreffende Topline serie.

Begin deze maand stuurde de NVWA een brief aan de Minister van Volksgezondheid. Daaruit komt naar voren dat de instantie denkt dat er veiligheidsrisico’s bestaan bij de Topline cv-ketel. RTL had over de kwestie door bureau C+B Advies en Expertise een rapport laten opstellen en dit opgestuurd naar de NVWA. De NVWA laat in haar brief aan de Minister weten dat: “Het rapport van C+B een adequaat beeld geeft van de risico’s van de defecte cv-ketels en van de effectiviteit van de corrigerende acties door de producent…” Bovendien “bestaat er twijfel over de effectiviteit van de door de producent genomen maatregelen (modificaties) en ook over het tempo waarin deze modificaties worden doorgevoerd.” NVWA gaat geen extra maatregelen treffen. Intern advies over te nemen acties van het wetenschappelijk advies- en onderzoeksbureau is “in lijn met en bevestigt de juistheid en proportionaliteit van de door de NVWA al in gang gezette handhavingsmaatregelen. Zo heeft de producent toegezegd om voor het einde van dit jaar alle betrokken ketels aantoonbaar te modificeren. Daarnaast heeft Nefit een onafhankelijk onderzoek geïnitieerd om de effectiviteit van de modificaties te toetsen. Dit onderzoek wordt door TNO uitgevoerd en in het najaar afgerond. Over de uitkomst word ik geïnformeerd door Nefit”, aldus de Inspecteur-Generaal van de NVWA.

Zie ook:

https://www.installatienet.nl/tno-start-onafhankelijk-onderzoek-topline-cv-ketels-2006-2009/

https://www.nvwa.nl/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/in-huis/buro-advies-over-nefitketels