Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 129 seconden

Technisch dienstverlener Unica heeft in het afgelopen jaar een sterke groei geboekt. De omzet groeide met meer dan 10% naar €398 miljoen (2016: €359 miljoen) en de nettowinst steeg met bijna 50% naar €17,6 miljoen (2016: €12,0 miljoen). Daarmee was dit voor Unica het beste jaar in zijn bijna 85-jarig bestaan. De omzetstijging en de resultaatverbetering werden gerealiseerd door autonome groei. De effecten van de twee in 2017 gerealiseerde acquisities zullen pas vanaf 2018 zichtbaar worden. Unica voorziet voor de komende jaren een verdere groei van de omzet richting €500 miljoen. 

De marktvraag naar het upgraden, verduurzamen en transformeren van bestaande gebouwen nam verder toe. De investeringen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken zullen bovendien in de toekomst alleen maar verder groeien. Unica denkt zich met de diversiteit van zijn dienstverlening op deze thema’s te kunnen onderscheiden. Als integraal aanbieder van oplossingen op het gebied van veiligheid, comfort & gezondheid, ICT, energie en duurzaamheid wil Unica met een groeiend aantal klanten en partners invulling geven aan de duurzame transformatie van gebouwen.

Het operationele resultaat (EBITDA) groeide van €20,7 miljoen naar €29,4 miljoen. Het aantal medewerkers van Unica steeg in 2017 met bijna 10% van 2.017 naar 2.201 FTE. In de komende jaren verwacht Unica een groei naar 2.800 FTE. Unica behoort tot de ‘Top 250 Groeibedrijven van Nederland’, gepubliceerd door NLGroeit, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Netwerk van bedrijven steeds belangrijker
Unica bestaat uit een netwerk van bedrijven die zelfstandig en onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. Door de groeiende behoefte aan integrale dienstverlening neemt het belang van het netwerk steeds verder toe. Het netwerk van bedrijven wordt onderverdeeld in drie segmenten.

Van het onderdeel Building Services groeide de omzet met bijna 10% tot €161 miljoen terwijl tegelijkertijd het rendement steeg. Het onderdeel Building Projects boekte bij een gestegen omzet (€77 miljoen, +10%) een sterk verbeterd resultaat. En ook de gespecialiseerde bedrijven leverden een groeiende bijdrage aan de omzet en het resultaat van Unica. In het afgelopen jaar steeg de omzet naar €159 miljoen, +12%. Deze bedrijven opereren onder hun eigen naam in de markt en deels onder een nieuwe naamgeving:  Unica Fire Safety, Unica Security, Unica Building Automation, Unica Energy Solutions, Unica ICT Solutions, Unica Industry Solutions en Unica Datacenters.

Nieuwe aandeelhouder
In 2017 trad Triton als nieuwe aandeelhouder toe. Dit was een gevolg van het besluit van de familie Van Vliet om, in samenspraak met de Raad van Bestuur, de afhankelijkheid ten aanzien van het bedrijf te verminderen. De dagelijkse leiding van Unica blijft in handen van de ongewijzigde Raad van Bestuur. De familie Van Vliet zal als grootaandeelhouder ook in de komende jaren strategisch betrokken blijven.