Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 94 seconden

Technisch dienstverlener Unica is ervan overtuigd dat elk kantoor kan worden verduurzaamd naar minimaal Label C en is bereid dit te garanderen met haar ‘Label C garantie’. Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient in 2023 elk kantoor in Nederland energielabel C of hoger te hebben. Nederland heeft ruim 67.000 kantoren. Alle kantoren die voor 2000 gebouwd zijn, hebben in de basis energielabel D of lager. Volgens een rapport van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) gaat het om meer dan 43 miljoen m2 aan kantoorruimte. Hiervan is circa 28 miljoen m2 met installatietechnische aanpassingen te verduurzamen naar Label C of zelfs naar Label A, aldus Unica.

De technisch dienstverlener garandeert kantoren met energielabels D t/m G naar minimaal Label C terug te kunnen brengen. Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower: “Met onze Label C garantie bieden wij een totaalpakket van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel. Onze integrale aanpak met één aanspreekpunt borgt het verduurzamingsproces.”

De label-eis voor kantoren wordt in 2030 verhoogd naar Label A. Unica werkt bij de verduurzaming vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ principe en houdt rekening met de vastgoedstrategie en de meerjaren onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Dit betekent dat energiebesparende en energieopwekkingsmaatregelen die nodig zijn voor Label A al eerder kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld tijdens natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten.

Het Energieakkoord beoogt een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Unica kijkt daarbij naar zowel het reduceren van het energiegebruik, het lokaal opwekken van duurzame energie als het opslaan en hergebruik van overtollige energie. Elias: “De verduurzaming van gebouwen is een continu proces en vergt een actieve rol van alle betrokkenen. Daarom geloven we in langjarige samenwerkingen om de ambitie naar energieneutraliteit waar te maken. Als het om verduurzaming van vastgoed gaat, staat Unica gebouweigenaren en gebruikers van A tot Z bij.”

[related_post themes=”text”]