‘Unica blijft groeien, ook de komende jaren’

Gepubliceerd op

De omzet van technisch dienstverlener Unica is over 2019 gegroeid met 4% naar €497 miljoen. De nettowinst steeg met 9% naar €21,2 miljoen. Ook voor de komende jaren voorziet Unica een sterke omzetgroei door een combinatie van autonome groei en gerichte overnames.

Unica kende in de afgelopen 5 jaar nagenoeg een verdubbeling van de omzet en meer dan een verzevenvoudiging van de operationele winst (EBITDA). De omzet- en winstgroei in 2019 werd met name veroorzaakt door autonome groei. De effecten op de resultaten van de relatief kleinschalige acquisities van Dotwood (actief in ICT) en Brainpact (industriële automatisering) waren beperkt. De overname van het Zeeuwse installatiebedrijf Synto zal pas in het huidige boekjaar tot uitdrukking komen. Het operationele resultaat (EBITDA) groeide met 9% van €35,2 miljoen naar €38,3 miljoen.

Minder gevoelig voor conjuncturele invloeden
John Quist, CEO van Unica, licht toe: “2019 was opnieuw een jaar van groei, hoewel die wat lager uitviel dan de voorgaande jaren. De reden hiervoor is onder andere het doorschuiven van enkele toonaangevende projecten en ook de exceptioneel hoge omzet die in 2018 in de datacentermarkt werd behaald vertekende de groei. Daarnaast blijven wij op ‘recurring revenue’ sturen en een hoger aandeel realiseren in stabiele en geleidelijk groeiende sectoren als pharma, voeding, zorg en overheid. Alles overziend is Unica minder gevoelig voor conjuncturele invloeden en met het sterke netwerk van bedrijven beter dan ooit gepositioneerd.”

Netwerk van bedrijven voor integrale dienstverlening
In de afgelopen jaren zijn de marktomstandigheden voor Unica sterk verbeterd. Technisch dienstverleners spelen een steeds prominentere rol doordat de intelligentie in gebouwen structureel toeneemt. Unica heeft in de afgelopen jaren zijn netwerk van bedrijven daarop ingericht, zodat de behoefte aan comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van gebouwen integraal worden ingevuld. Het Unica-netwerk bestaat uit meer dan 30 zelfstandig bedrijven die onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken. De structuur van de bedrijvengroep kan worden verdeeld in drie geledingen: Building Services, Building Projects en Gespecialiseerde Bedrijvenclusters.

Sterke de regionale dekking
Het cluster Building Services boekte met het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties wederom goede resultaten: de omzet groeide met 11% tot €207 miljoen terwijl ook het rendement steeg. Unica Building Services heeft een uitgebreid portfolio van contracten en is een belangrijke factor in de groei van de ‘recurring revenue’ in de groepsomzet. De acquisitie van het Zeeuwse installatieconcern Synto per eind 2019 versterkt de regionale dekking en betekent dat Unica voor het eerst een eigen vestiging in deze provincie heeft.

Grote projecten
Het cluster Building Projects, dat technische installaties en systemen realiseert in nieuwbouw en renovatieprojecten, boekte een gelijkblijvende omzet van €73 miljoen met opnieuw een rendementsverbetering. Belangrijk in dit cluster is de gezondheidszorg waarbij diverse grote projecten werden opgeleverd zoals het Amphia Ziekenhuis in Breda en de nieuwbouw van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen. Ook werden nieuwe projecten gewonnen zoals Nij Smellinghe in Drachten, St. Jansdal in Harderwijk en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel.

Gespecialiseerde tak
De gespecialiseerde bedrijvenclusters leveren de laatste jaren een sterk groeiende bijdrage aan de groepsresultaten. In het afgelopen jaar steeg de omzet licht naar €218 miljoen (2018: €217 miljoen). Unica Datacenters kende normale resultaten in 2019 ten opzichte van het uitzonderlijk goede 2018 door de oplevering van enkele grote datacenters. De gespecialiseerde bedrijvenclusters zijn Unica Fire Safety, Unica Access & Security, Unica Building Intelligence, Unica Energy Solutions, Unica ICT Solutions, Unica Industry Solutions en Unica Datacenters. Met name Unica Fire Safety, Unica Access & Security en Unica ICT Solutions lieten uitstekende resultaten zien.

Overnamestrategie
In 2019 nam Unica het bedrijf Brainpact (actief in industriële automatisering) en het Zeeuwse installatiebedrijf Synto over. Ook werd de overname van Dotwood, getekend op Oudjaarsdag van 2018, in 2019 geeffectueerd. In 2020 wil Unica zijn positie blijven versterken middels overnames en is het voornemens het aantal acquisities te verhogen. Daarbij richt Unica zich zowel op de gespecialiseerde clusters als op overnames van bedrijven met een sterke regionale positie in de traditionele installatiemarkt.

Aantrekkelijke werkgever
Het aantal eigen medewerkers van Unica steeg in 2019 met 10% naar 2.590 FTE (ultimo 2018: 2.365 FTE). De krapte op de arbeidsmarkt heeft tot dusver een beperkt effect. Unica wordt in de arbeidsmarkt door velen gezien als een aantrekkelijke werkgever door de gevarieerde carrièremogelijkheden in het netwerk van bedrijven.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2020 zijn gunstig. De verwachting is dat de omzet in 2020 weer sterker zal stijgen. Ook daarna verwacht Unica structureel goede resultaten. Unica wil de komende jaren meer dan voorheen focus leggen op het aanbieden van multidisciplinaire oplossingen via de verschillende clusters en gebruikmaken van de grote diversiteit aan specialismen en kennis die het in huis heeft.

Op onze nieuwsbrief abonneren

%d bloggers liken dit: