Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 142 seconden

De Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 laat een kentering in de energiehuishouding van Nederland zien. Volgens het rapport groeit de hernieuwbare energieopwekking in ons land sneller, neemt de energiebesparing toe en daalt het energiegebruik. Brancheorganisatie Uneto-VNI reageert positief op het rapport. Voorzitter Doekle Terpstra: “Een CO2-neutrale gebouwde omgeving is haalbaar.”

Terpstra: “In 2023 komen we uit op een aandeel van 17,3% hernieuwbare energie. Daarmee halen we het doel van 16% uit het Energieakkoord. Het is nu zaak voor het nieuwe kabinet om de duurzame ambities uit het regeerakkoord snel om te zetten in daden.” De NEV is een jaarlijks rapport, opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Duidelijkheid over salderingsregeling
Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra: “De NEV 2017 laat zien dat het Energieakkoord zijn vruchten begint af te werpen. De groei van zonnepanelen bij particulieren is explosief. Er zijn al meer dan 400.000 huizen met zonnepanelen in ons land terwijl er op 80.000 was gerekend.” Uneto-VNI roept de overheid op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Terpstra: “De regeling is onmisbaar geweest voor de stormachtige groei. Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren. Uneto-VNI pleit voor een regeling die investeringszekerheid biedt voor de lange termijn.”

Verwarmen met aardgas overbodig
Volgens de NEV 2017 blijft de vergroening van de warmtevoorziening in woningen en gebouwen nog achter. Doekle Terpstra rekent erop dat de stevige ambities van het kabinet Rutte-III op dit punt snel worden omgezet in daden. Het nieuwe kabinet wil de nieuwbouw niet langer op aardgas aansluiten. Terpstra: “Met behulp van warmtepompen en zonnepanelen wordt verwarmen met aardgas overbodig en maken we de nieuwbouw energieneutraal.” Volgens de bestuursvoorzitter van Uneto-VNI is het aardgasvrij maken van de bestaande bouw een zaak van lange adem. ‘Maar ook daar kunnen we nu al een grote slag slaan. Door toepassing van zonnepanelen en de hybride warmtepomp in combinatie met de cv-ketel kunnen we circa 50% op het aardgasverbruik besparen.”

Tekort aan technische vakmensen voorkomen
De energietransitie leidt volgens de NEV 2017 tot een forse groei van de werkgelegenheid die oploopt tot ongeveer 64.000 arbeidsjaren in 2020. Terpstra: “In de installatiesector leidt de toenemende vraag nu al tot krapte op de arbeidsmarkt. Daarom moeten we alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat een tekort aan technische vakmensen een versnelling van de energietransitie blokkeert. De komende jaren verwachten we extra werk voor zo’n 20.000 extra technici.”

Convenant met de overheid
Technische installatiebedrijven intensiveren hun inspanningen om Nederland energiezuiniger te maken. Dit voorjaar heeft Uneto-VNI een convenant met de overheid ondertekend om tot 2020  50.000 huishoudens en 10.000 klein-zakelijke klanten te helpen bij het besparen van meer energie en het zelf opwekken van duurzame energie. Het beoogde resultaat zou gelijk staan aan het energiegebruik van ongeveer 150.000 huishoudens. Binnenkort introduceert Uneto-VNI bovendien de Duurzame Aanbieder. Die beoogt de klant van advies tot en met de uitvoering van werkzaamheden te ontzorgen.