Frans Zegwaart is benoemd tot erelid van Uneto-VNI als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten voor de installatiesector de vereniging. Zegwaart heeft het afgelopen decennium een belangrijke bestuurlijke rol gespeeld binnen de vereniging. Hij is onder meer actief geweest als afdelingsbestuurder in Noord-Holland en bestuurder van de Groep Kleine Bedrijven. Van deze laatste ledengroep was hij vanaf 2017 ook vicevoorzitter. Namens deze groep had Zegwaart bovendien zitting in het verenigingsbestuur. Verder was hij betrokken bij verschillende van commissies van de vereniging.

Voorzitter Doekle Terpstra roemde Zegwaart als een échte verenigingsman die het belang van de sector altijd als uitgangspunt nam in zijn bestuurlijk werk. Daarbij was hij volgens Terpstra als geen ander in staat het landelijk beleid te vertalen naar de regio’s en de kleinere ondernemer. Hij prees de inzet van Frans voor de instroom van technici en goed technisch vakonderwijs in Noord-Holland via onder meer Installatiewerk Noord-Holland en het Regionale Beleidsplatform Installatietechniek (RBPI).

Duurzame Aanbieder
Zegwaart leverde een grote bijdrage aan de positionering van de installatiebranche binnen de energietransitie. Hij zag al snel dat er voor de sector grote kansen waren in de verduurzaming van de gebouwde omgeving met advies op maat, het plaatsen van duurzame systemen en het beheer en onderhoud ervan. Het bleef niet bij woorden, hij ging ermee aan de slag binnen zijn bedrijf en werd in 2017 de eerste Duurzame Aanbieder van ons land.

Kwaliteit voorop
De kwaliteit van het installatiewerk moet volgens Zegwaart onomstreden zijn. Daarom stak hij veel energie in de commissie die zich bezighoudt met de aanscherping van de lidmaatschapscriteria die volgend jaar zijn beslag krijgt. Ook in 2019 blijft Frans zich voor de vereniging inzetten als vertegenwoordiger van Uneto-VNI in de nieuwe kwaliteitsorganisatie KvINL/Sterkin.