Joan Remmerswaal zal per 1 januari 2020 terugtreden als algemeen directeur van Van Dorp installaties. Per die datum zal zijn positie worden overgenomen door de heer Chris van der Veen, huidig COO van Antea Groep. Het familiebedrijf bereidt zich zo voor op het overnemen van de leiding door de kinderen van Henk Willem van Dorp.

Het bestuur en RvC verwachten niet dat de tweede generatie het bestuur op korte termijn op zich kan nemen. Huidig bestuurder Joan Remmerswaal (60) heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een volgende termijn om de periode te overbruggen. Zijn termijn loopt eind 2019 af. Joan Remmerswaal blijft werkzaam voor Van Dorp en neemt diverse projecten onder zijn hoede.

Van Dorp heeft Chris van der Veen bereid gevonden om de overbrugging naar de tweede generatie te vervullen. Hij komt per 1 oktober 2019 in dienst.