Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 111 seconden

De abdij van Koningshoeven zal haar afvalwater niet meer via het riool afvoeren. Het afvalwater van de trappistenabdij wordt voortaan via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch gezuiverd, zodat het weer hergebruikt kan worden. “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product”, aldus prior broeder Isaac. Op het terrein van de abdij zal de eerste Biomakerij van Nederland worden gerealiseerd.

De abdij van Koningshoeven herbergt aardig wat bedrijvigheid. Naast de oudste en grootste trappistenbrouwerij in Nederland, ‘runnen’ de monniken een brood- en banketbakkerij, een jam- en chocolademakerij, een kaasmakerij, een imkerij, een plantenkwekerij en een gastenhuis op het landgoed. Daarbij wordt veel water gebruikt en komt dus veel afvalwater vrij. Zo is voor de productie van een liter bier bijvoorbeeld al 6 liter water nodig. Door middel van de Biomakerij kan het afval- en proceswater lokaal gezuiverd en hergebruikt worden als bijvoorbeeld spoel- en proceswater voor de brouwerij of irrigatiewater voor de plantenkwekerij. Naast de circulariteit is het voordeel dat deze vorm van zuiveren maar de helft van de energie nodig heeft in vergelijking met een normale waterzuivering.

De Biomakerij is in feite een grote plantenkas, waarbij een mix van planten met de wortels in het afvalwater hangt. De wisselwerking tussen de micro-organismen in het water en die op de wortels zorgt voor de zuivering. De Biomakerij maakt echter ook nieuwe initiatieven mogelijk. Zo wordt de kas op de Koningshoeven meteen als ‘botanische tuin’ en educatie- en ontmoetingsgelegenheid geschikt gemaakt. De siergewassen bestaan deels uit proefgewassen voor een geur- en smaakstoffenproducent uit de regio. In een gekoppelde tweede kas wordt biologische visteelt, bijvoorbeeld paling, en hopteelt beoogd. Tenslotte wordt slib uit de kas, door middel van cleantech, geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij. In een later stadium worden ook de resterende fosfaten en voedingsstoffen uit het slib teruggewonnen.

Voor het concept van een Biomakerij, gebaseerd op de technologie van het van oorsprong Hongaarse bedrijf Biopolus Technologies, bestaat inmiddels al meer interesse. De tweede wordt hoogstwaarschijnlijk gebouwd in Park Strijp S; de herontwikkeling van het voormalige Philips-bedrijventerrein in Eindhoven. Ook is er concrete interesse vanuit het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een locatie in Noord Holland.

[related_post themes=”text”]