Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 79 seconden

Ondernemers in de installatiebranche zijn steeds positiever over hun omzet en winst. Het aantal installatiebedrijven dat een stijging van de omzet en winst verwacht, is een stuk hoger dan een paar maanden geleden. Over het hele jaar gezien, gingen nog nooit zoveel bedrijven uit van een groei van vijf procent of meer. Dat blijkt uit het conjunctuuronderzoek van Uneto-VNI over het vierde kwartaal. Het optimisme is te danken aan een iets beter gevulde orderportefeuille, maar vooral aan aantrekkende prijzen. 

Hogere prijzen
Het meest positief over de omzet- en winstontwikkeling zijn de ondernemers die actief zijn in de infrastructuur en die onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren in utiliteitsgebouwen. Het toenemend ondernemersvertrouwen vertaalt zich nu ook in hogere prijzen. Een deel van de respondenten denkt zelfs dat de prijzen met meer dan 7,5 procent zullen stijgen, terwijl dat in het vorige kwartaal nog uitgesloten leek.

Meer orders
Ondernemers zien het aantal uitstaande opdrachten licht toenemen. Hun orderportefeuille is nu voor iets meer dan zes maanden gevuld. Over het aantal offerte-aanvragen en het scoringspercentage op offertes zijn de ondervraagde leden wat minder positief dan in het vorige kwartaal, maar nog altijd een stuk optimistischer dan aan het begin van 2017. De verwachtingen ten aanzien van het aannemen of inhuren van personeel, zijn nagenoeg onveranderd. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek rekent op een stabiel aantal monteurs of verwacht meer monteurs aan te nemen.

De enquête die de basis vormt van het Conjunctuuronderzoek van Uneto-VNI is uitgezet onder 452 bedrijven met minimaal 25 medewerkers.

Bekijk het volledige conjunctuuronderzoek op www.uneto-vni.nl/kennisgebieden/bedrijfsvoering/strategie/bedrijfsvergelijking/conjunctuurenquete.