Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving zal het woningtekort de komende jaren tijdelijk afnemen.

Het aantal huishouding groeit naar verwachting de komende jaren steeds minder hard. Daardoor valt het aantal woningen dat wordt gebouwd dit jaar al hoger uit dan de extra vraag naar nieuwe woningen, verwachten de statistici.

Toekomst

Lang duurt deze situatie echter niet. Na 2025 ligt de jaarlijkse bouw van nieuwe woningen weer lager dan de groei van het aantal huishoudens. Tot en met 2045 gaan de groei van het aantal huishoudens en het aantal gebouwde woningen daardoor ongeveer gelijk op, denken CBS en PBL.

Verschillen

Op regionaal gebied zijn er de nodige verschillen. Zo worden er in Groningen al vanaf 2030 meer woningen gesloopt dan er bijgebouwd worden waardoor de woningvoorraad afneemt. De komende jaren groeit het aantal woningen in Zuid-Holland daarentegen weer het sterkst. Die provincie is goed voor haast een derde van de toename van het aantal woningen tot en met 2025.

Op onze nieuwsbrief abonneren