Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 109 seconden

doorstroomOp donderdag 29 oktober ondertekenden vertegenwoordigers van drie mbo instellingen en twaalf vmbo scholen in de regio Rotterdam- Rijnmond een samenwerkingsovereenkomst om de doorstroom tussen vmbo- en mbo-instellingen te bevorderen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een door mbo en vmbo gezamenlijk in te richten leertraject voor jongeren met interesse voor techniek: de ‘Technologieroute’. Opzet is dat daarmee de doorstroom van het vmbo naar het vmbo wordt verbeterd. De technologieroute start met de eerste lichting leerlingen in augustus 2016.

Deelnemende scholen zijn: Mavo Vos, Edudelta College, RGO Middelharnis, CSG Prins Maurits, PENTA College CSG De Oude Maas, Roncalli Mavo, IJsselcollege, het samenwerkingsverband Albeda College / Zadkine Techniek & Technologie, Scheepvaart & Transport College, Hildegardis Mavo, Melanchthon Mathenesse, Melanchthon Kralingen en het Libanon Lyceum. Zij hebben afgesproken om hun lesprogramma’s op elkaar af te stemmen zodat vmbo-studenten drempelloos kunnen doorstromen naar het mbo-4. Directeur Adrie Krielaart van Edudelta College is enthousiast over deze samenwerking: “Het bijzondere zit hem niet alleen in het programma voor de studenten met een interesse in techniek. Ook de expertise die we onderling uitwisselen en de professionalisering van docenten mede dankzij de rol van het bedrijfsleven zijn een mooie bijkomstigheid.”

Voordelen programma technologieroute
De leerlingen maken tijdens hun opleiding op het vmbo kennis met de werelden achter de diverse beroepen via projecten, aangedragen vanuit het bedrijfsleven. Om de praktijkprojecten mogelijk te maken krijgen zij gerichte techniek(gast)lessen. Via de technologieroute kunnen de leerlingen met een grotere slagingskans op het middelbaar beroepsonderwijs instromen. De techniekopleidingen worden in het vmbo en mbo beter op elkaar aangesloten, waardoor dubbelingen in lesprogramma’s worden voorkomen en vakinhoudelijke verdieping mogelijk is. Nuttig voor leerlingen en interessant voor het bedrijfsleven die dankzij deze route al in een vroeg stadium in contact komt met toekomstige werknemers.

Nu al opvolging
Jolanda Buwalda, Projectleider Technologieroute Rijnmond: “De behoefte om samen te werken in de regio is groot. RVC De Hef, Farelcollege en PENTA College CSG Scala Rietvelden volgen het project en starten een jaar later met de technologieroute. Gezamenlijk kunnen wij sneller en beter programma’s ontwikkelen. Met behulp van input van het bedrijfsleven in de doorlopende lesprogramma’s geven we toekomstige werknemers extra verdieping mee in relevante vakken.”