Tag Archives: wind

Ruim 20% meer energiegebruik uit wind, zon en aarde; biomassa blijft achter

Gepubliceerd op

Het CBS maakt bekend dat het gebruik van hernieuwbare energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energiegebruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energiegebruik uit wind, zon en aarde. De groei van het gebruik uit biomassa bleef achter. Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen. Het gebruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2015 in totaal 118 petajoule, dit is ruim 7 procent meer dan het jaar daarvoor.

Tweedejaars studenten van de opleiding Middenkader Engineering Installatietechniek, zijn vanaf februari 2015 bezig met het project windenergie. Het project bestaat uit het realiseren van duurzame energie door plaatsing van een windturbine op het dak van het schoolgebouw van de Disketteweg 10 in Amersfoort. Op vrijdag 10 april is de windturbine geplaatst op de mast. De elektrische schakelkast is aan de mast bevestigd. Deze wordt van de week afgemaakt en dan zal de windturbine goed zichtbaar zijn in de omgeving van de school.

Het kabinet wil een trendbreuk realiseren in de verwarming van huizen, kantoren en industrie door veel meer gebruik te maken van hernieuwbare bronnen en restwarmte. Dit blijkt uit de warmtebrief die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Duurzame Energie Koepel is verheugd dat Minister Kamp van Economische Zaken hiermee een startschot geeft voor een omslag, waarin aardgas niet meer dominant is, maar hernieuwbare warmte ruim baan zal gaan krijgen. Het toepassen van aardgas zal in veel wijken en steden op termijn teruglopen, waarbij hernieuwbare warmte en de inzet van warmtenetten de warmtevoorziening deels gaan overnemen. De Duurzame Energie Koepel is blij hiermee, omdat het Nederland in de toekomst minder afhankelijk maakt van de import van aardgas uit instabiele landen en klimaatneutraal wonen dichterbij brengt. Deze trendbreuk  zal ook leiden tot een grotere bijdrage van de hernieuwbare energie sector aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie.