Tag Archives: warmtenetten

Warm water als ‘simpel product’ bij warmtenetten”

Gepubliceerd op

Marnix Norder, voorzitter van Aedes, landelijke vereniging van woningcorporaties, wil dat woningcorporaties bij aansluiting op een warmtenet simpelweg een product kunnen afnemen. “Gewoon warm water met daarbij een prijs. Het zou erg helpen als er voor iedere wijk die aangesloten wordt op het warmtenet niet drie jaar lang onderhandeld hoeft te worden, maar er modelcontracten komen. Een afvinklijstje waardoor het eenduidig wordt. Dat kan echt helpen om te versnellen en om kosten te besparen voor zowel corporaties als voor eigenaren van warmtenetten.”

Norder onderstreept dat woningcorporaties een grote rol spelen bij de energietransitie. Echter geeft hij ook aan dat het voor hen steeds moeilijker wordt gemaakt om daarin te investeren vanwege de toenemende heffingen die het Rijk hen oplegt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat tot de overheid dit spanningsveld voor woningcorporaties wegneemt, de markt op deze realiteit zal moeten inspelen om de energietransitie te versnellen. Hoe? Door oplossingen aan te bieden welke aansluiten op de behoeftes van woningcorporaties. Versimpeling staat hierbij centraal, kijkend naar de suggesties van Norder om warmte af te nemen als product en te werken met modelcontracten voor aansluitingen.

Norder: “Ik vind het niet logisch dat risico's van de aanleg van warmtenetten bij woningcorporaties gelegd worden. Eigenaren van warmtenetten zijn de leverancier, leg daar dan ook de financiële risico's, of vanwege het grote belang om snel te verduurzamen, desnoods bij het Rijk. En bovendien denk ik dat warmtenetten gebaat zijn bij meer marktwerking.”

Het volledige interview met Marnix Norder is hier te lezen

LT -warmtenetten winnen aan populariteit

Gepubliceerd op

Waar de warmtepomp met veel bombarie haar entree maakt in de gebouwde omgeving, groeit bijna onmerkbaar ook het aantal lage-temperatuurnetten. “Ik schat dat er honderden LT-warmtenetten zijn in Nederland”, vertelt Gijs van Heijster in de januari-uitgave van IZ. Hij is Asset Manager bij Ennatuurlijk, een onafhankelijk, duurzaam energiebedrijf. “In de meeste gevallen gaat het om een WKO-installatie die met behulp van een warmtepomp warmte levert aan woningen en utiliteitsgebouwen.”

Een installateur die te maken krijgen met een LT-warmtenet, moet op de volgende zaken letten bij de aanleg van een afgiftesysteem en de bereiding van warmtapwater. Kijk eerst of de bouwkundige schil wel voldoende geïsoleerd is om een LT-afgiftesysteem toe te passen. Van Heijster: “Ik zou adviseren om een RC-waarde aan te houden van minimaal 4.” Realiseer je dat er verschillende warmte-afgifteoplossingen zijn. De consument vraagt al snel om vloerverwarming, maar afhankelijk van de omstandigheden kan een andere oplossing financieel, bouwkundig of comfort-technisch misschien wel veel beter uitpakken. “Neem nu de renovatiemarkt”, zegt Heijster. “In bepaalde gevallen is het problematisch om een vloerverwarming aan te leggen in een bestaande woning. Je zou dan kunnen kiezen voor (passieve) convectoren of LT-radiatoren.”

Ook het inregelen vraagt om maatwerk, legt Van Heijster uit. “De afgiftetemperatuur ligt lager, dus de warme moet extra goed verdeeld zijn over de woning om het gewenste comfortniveau te behalen.” Resteert nog de warmtapwaterproductie. Van Heijster: “Let op de lengte van de leidingen vanwege het warmteverlies en houd rekening met het ruimtebeslag voor het boilervat. Wees je ervan bewust dat de watertemperatuur opgekrikt moet kunnen worden in het kader van legionellapreventie.”

Na de aanleg volgt het beheer. Van Heijster adviseert om een ‘periodieke APK’ uit te voeren. “Controleer of de aan- en retourtemperatuur kloppen, check op lekkages en vraag of het gewenste comfortniveau nog wordt behaald.”

Het gehele artikel staat in de januari-uitgave van IZ, die vanaf 29 januari a.s. hier te lezen is.