‘In Nederland verbruiken we jaarlijks 1,2 biljoen liter drinkwater, waarvan minder dan 1% gebruikt wordt voor consumptie. Daarmee worden onze natuurlijke hulpbronnen veel te zwaar belast’, zo betoogt Mijn Waterfabriek, dat zich bezighoudt met het circulair maken van water bij gebouwen. ‘Tegelijkertijd verwerken onze zuiveringsinstallaties 1,8 biljoen liter afvalwater, waarvan 1/3 schoon regenwater is. Ons huidige watersysteem is betrouwbaar, maar leidt tot verspilling en is daardoor niet houdbaar. Water wordt niet alleen in Nederland een probleem, wereldwijd zal er naar verwachting een tekort van 40% aan drinkwater zijn in 2050. De enorme verspilling is op te lossen door water circulair te maken op gebouwniveau. Dat kan zowel bij huishoudens als bij bedrijven en organisaties. Aan de hand van de Trias Aqua kunnen prioriteiten worden gesteld aan het circulair maken van water bij gebouwen.’