Megens Installaties werkt met een hooggekwalificeerd team van ongeveer 75 werknemers aan installaties die duurzaam zijn gemodelleerd, geïnstalleerd en technisch worden beheerd.
Voor de grotere utiliteitsbouw (commerciële marktpartijen, zorgen onderwijsinstellingen) zoeken we een Lead Engineer die verantwoordelijk is voor alle ontwerpen en ontwikkelingen aan technisch duurzame installaties. Hij of zij is de technische vraagbaak voor de overige Engineers en geeft leiding aan hen.
Hierbij neemt het gedachtegoed van BIM een belangrijke plaats in.