Tag Archives: techniektalent

Nieuw bestuur TechniekTalent.nu

Gepubliceerd op

Tijdens de bestuursbijeenkomst van donderdag jl. is het nieuwe bestuur van TechniekTalent.nu benoemd en aangetreden. Het samenwerkingsverband van technische sectoren dat zich richt op het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek heeft nu een compact en representatief bestuur. Het bestaat uit Colette Alma (VNCI), Tineke Moleman (FNV), Jos Kleiboer (Koninklijke Metaalunie) en Bertho Eckhart (Bovag). De leiding is in handen van onafhankelijk voorzitter Ruud Hagendijk, die tot in 2015 bestuursvoorzitter was van (pensioenuitvoerder) MN.
Hagendijk neemt de voorzittershamer over van André van der Leest (Koninklijke Metaalunie) die sinds 2011 bestuursvoorzitter was. Onder zijn leiding is een strategisch plan 2016 – 2020 vastgesteld waarmee TechniekTalent.nu een nieuwe periode ingaat. De organisatie heeft verder focus aangebracht in haar missie en ambities en heeft scherpe keuzes gemaakt. Aanscherping in de besturing was hier een onderdeel van, waarbij bewust is gezocht naar een onafhankelijke voorzitter en een compact en slagvaardig bestuur, evenwichtig samengesteld uit werkgevers- en werknemersorganisaties.
TechniekTalent.nu heeft gekozen voor een impactstrategie op het funderend onderwijs. Met haar projecten en activiteiten zet TechniekTalent.nu zich in om juist in het funderend onderwijs jongeren te interesseren voor techniek. Ze doet dit samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. De nieuwe bestuursvoorzitter Hagendijk hierover: “De aanpak om ons met een business-to-business aanpak te richten op intermediairs in onderwijs en bedrijfsleven die direct met leerlingen of jonge werknemers in contact staan, wordt voortgezet. Wij ondersteunen ze met kennis en concrete producten en diensten, en helpen ze om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Dát werkt, en dat zien we gelukkig steeds vaker”.
TechniekTalent.nu realiseert zich dat haar omgeving een belangrijke toevoeging kan en wil leveren aan de missie. Ook sociale partners en de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van de technische sectoren hebben een verantwoordelijkheid in het doen slagen van de missie van TechniekTalent.nu. “Gezamenlijkheid is hier echt een voorwaarde voor succes”, aldus Hagendijk. “TechniekTalent.nu is dankzij haar achterban in staat om zonder subsidies op landelijke schaal kosteloos ondersteuning te bieden bij integratie van techniek en technologie in het onderwijs. Het techniekbrede netwerk zorgt ervoor dat de organisatie gemakkelijk in staat is om samenwerking tussen het onderwijsveld en technische bedrijven snel en duurzaam te realiseren. Dat zijn enkele onderscheidende factoren die deze organisatie slagvaardig maken”.

Met de uitreiking van de Femme Tech Bedrijven Awards zijn de afgelopen vijf jaar technische bedrijven in het zonnetje gezet, die werk maken van meer vrouwen in de techniek. Bedrijven die laten zien dat meiden enthousiasmeren voor techniek en technische vakvrouwen werven en behouden mogelijk is.

De Femme Tech Bedrijven Awards gaan dit jaar naar Fokker Elmo uit Hoogerheide, tbp electronics uit Dirksland en General Ledger uit Elst. Een jury onder leiding van Annemarie Jorritsma maakte dit op 19 november bekend. De drie technische bedrijven zijn stuk voor stuk inspirerende koplopers als het gaat om werving en behoud van vakvrouwen voor de techniek. Jorritsma: “Ze maken zichtbaar dat vrouwen en techniek een win-wincombinatie vormen, die meerwaarde voor het bedrijf oplevert en volop kansen voor vrouwen creëert.“ De Femme Tech Bedrijven Awards zijn een initiatief van TechniekTalent.nu en werden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.

Van maandag 2 november t/m vrijdag 13 november wordt in Utrecht ‘Het Feest van de Techniek’ georganiseerd. Eerste- en tweedejaars leerlingen van diverse vmbo’s bezoeken het Feest en nemen deel aan technische activiteiten. Op dinsdag 3 november zal gedeputeerde, de heer van den Berg, op de locatie ‘Nieuw Welgelegen’, de kick off doen. Wethouder, de heer Kreijkamp bezoekt op vrijdag 6 november het Feest. Het Feest wordt mede mogelijk gemaakt door ROC Midden Nederland, OTIB, TechniekTalent, Techniekpact, Eneco, provincie en de gemeente Utrecht.

De genomineerde bedrijven voor de Femme Tech Bedrijven Awards 2015 zijn bekend. In totaal acht technische bedrijven die zich met succes inspannen om meer vrouwen te werven en te behouden, dingen mee naar een van de drie prijzen. De jury onder leiding van Annemarie Jorritsma maakt op 19 november tijdens de prijsuitreiking de winnaars bekend.

Annemarie Jorritsma wordt juryvoorzitter van de Femme Tech Bedrijven Awards 2015. De voormalig bewindsvrouwe van Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat, ziet de prijzen als een goed middel om aandacht te vestigen op het belang van meer vrouwen in de techniek. “Ze zetten bedrijven in het spotlicht die werk maken van werving en behoud van vrouwen. Iets dat Nederland goed kan gebruiken. Steeds meer beroepen vragen om een goede kennis van techniek, en door de vergrijzing is het belangrijker dan ooit om uit de hele beroepsbevolking te kunnen putten bij het vinden van goede technische krachten.”

Basisschool De Zwerm uit Sint Maarten wint de TechniekTrofee 2015. De jury is onder de indruk van de breedte en de professionaliteit van het techniekaanbod en het enthousiasme bij leerkrachten, ouders en bedrijven in de omgeving. Woensdag is de prijs feestelijk uitgereikt aan de school met het beste techniekonderwijs.