Een goed product leveren of een goede dienst hebben is anno 2015 niet meer genoeg voor succes. De maatschappij is veranderd, de branche verandert. Als installatiebedrijf heb je te maken met andere eisen en verwachtingen dan 5 of 10 jaar geleden. En dat zet zich in de toekomst door. We gaan van een aanbieders- naar een vragersmarkt. De klant heeft het voor het zeggen en de eisen die de klant stelt komen velen malen hoger te liggen. Om daar een goed antwoord op te geven krijgen we nieuwe rolverdelingen.