De Europese commissie heeft voor gebouwgebonden installaties, zoals ketels en warmwaterbereiders tot 400kW en warmwater voorraadvaten tot 2000 liter, vanaf 26 september 2015 nieuwe minimum eisen voor energieverbruik geïmplementeerd. Daarnaast wordt het energie-efficiëntie label ingevoerd. Adviseurs, groothandelaren en installateurs worden vanaf die datum onder meer verplicht om energie-efficiëntie gegevens in hun offertes richting klanten op te nemen, in de vorm van datasheets en energie-efficiëntie labels.