Tag Archives: normering

Techniek Nederland pleit bij minister voor strengere energieprestatie-eisen nieuwbouw

Gepubliceerd op

Techniek Nederland vindt dat het kabinet te weinig ambitie toont bij de voorgestelde nieuwe norm voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). “De nieuwe norm betekent een stap terug en blokkeert een versnelling van de energietransitie”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor installateurs en technisch dienstverleners. In een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken pleit hij voor strengere energieprestatie-eisen die recht doen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid voor de gebouwde omgeving.

Terpstra: “De koplopers in de technische sector laten dagelijks zien dat zij met duurzame technieken probleemloos zeer energiezuinige en comfortabele huizen realiseren. Met de norm die de minister nu voorstelt kunnen er na 2020 woningen worden gebouwd die qua energieprestatie slechter zijn dan de huidige nieuwbouw. De overheid beloont de achterblijvers, terwijl we juist een sprong voorwaarts nodig hebben.”

Warmtevraag blijft groot
Techniek Nederland keert zich met name tegen de lage isolatie-eis in de voorgestelde norm. Is een huis onvoldoende geïsoleerd, dan blijft de warmtevraag groot en wordt het lastiger om in zo'n woning duurzame energietechnieken toe te passen. Daarnaast wil Techniek Nederland dat ventilatie-eisen onderdeel worden van de nieuwe BENG-norm. Terpstra: “Het kabinet stelt nu een norm voor die het mogelijk maakt woningen te voorzien van mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer van de ventilatielucht. Dat is niet energiezuinig en leidt tot een ongezond binnenklimaat, doordat bewoners de ventilatieroosters in de winter vaak afsluiten.”

Geluid bij warmtepompen
Techniek Nederland maakt ook bezwaar tegen de geluidseisen voor de buiten-units van warmtepompen die minister Ollongren voorstelt. Terpstra: “We zijn niet tegen een geluidsnorm, maar een geluidseis van 40 dB (A) in 2020 is onhaalbaar. De sector innoveert snel, maar wat de minister nu voorstelt is niet realistisch.” Techniek Nederland wil daarom een overgangstermijn van vijf jaar om de voorgestelde geluidseis te bereiken. Daarnaast vindt de ondernemersorganisatie dat de geluidsnorm overdag ruimer zou moeten zijn dan in de avonduren en 's nachts. Warmtepompen kunnen overdag warmte bufferen door optimaal gebruik te maken van opgewekte zonnestroom  waardoor de geluidsproductie in de avonduren en ‘s nachts wordt beperkt. Ook een differentiatie van geluidsnormen voor bijvoorbeeld binnenstad en buitengebied kan ervoor zorgen dat geluidwerende maatregelen in veel gevallen niet nodig zijn.

Norm gebouwgebonden rookgasafvoer voor commentaar gepubliceerd

Gepubliceerd op

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. NEN 2757-1 betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Normen en praktijkrichtlijnen voor gasinstallaties gepubliceerd

Gepubliceerd op

De herziene normen voor gebouwgebonden gasinstallaties, NEN 1078 en NEN 8078, zijn gepubliceerd. Beide normen worden aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Ook zijn de NPR 3378-delen 0, 5 en 22 gepubliceerd. NEN 1078 en NEN 8078 betreffen gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze normen. Ook voor erkenningsregelingen, zoals Sterkin en SEI, zijn dit vereiste normen.

Renovatie van metalen gasleidingen met de kousmethode

Gepubliceerd op

De Nederlands Technische Afspraak NTA 8032 is gepubliceerd. Deze bevat uniforme afspraken voor het renoveren van metalen gasleidingen met de kousmethode. De afgelopen tijd zijn op vele plaatsen de gasleidingen van grijs gietijzer vervangen aangezien deze aan het eind van hun levensduur waren gekomen. In sommige situaties is het nauwelijks mogelijk om dergelijke leidingen gewoon te vervangen. Daarom wordt ook gekozen voor renovatie van de leiding door het inbrengen van een kunststofkous die onder voorwaarden weer een lange levensduur kan garanderen.