Deel 1 van NEN-EN 16510 gepubliceerd. Deze norm is van belang voor fabrikanten en leveranciers van deze verbrandingstoestellen en voor installateurs en inspecteurs. De internationale norm NEN- EN 16510-1 ‘Huishoudelijke verbrandingstoestellen voor vaste brandstoffen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden’ is niet het enige deel wat wordt gepubliceerd. De nieuwe delen zullen in de plaats komen van een groot aantal bestaande normen voor diverse vaste brandstoftoestellen.