Vanaf augustus 2015 opereert de volledige GEA Air Treatment-groep – waaronder GEA Happel Nederland B.V. – onder de naam DencoHappel. De naamsverandering heeft te maken met de verkoop van de tak GEA Heat Exchangers door de GEA Group aan de investeringsmaatschappij Triton die plaatsvond op 1 november 2014.