Tag Archives: NEN normen

Norm voor referentieklimaat in gebouwen herzien

Gepubliceerd op

Om de energieprestatie zo betrouwbaar mogelijk te berekenen en niet af te laten hangen van een koude winter, wordt er gerekend met een referentieklimaat. De norm NEN 5060 bevat representatieve referentieklimaatgegevens voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen en voor de dimensionering van verwarmings-, koel- en luchtbehandelingsinstallaties voor gebouwen.

NEN 5060 ‘Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens’ bevat voor elk uur van een fictief referentiejaar de gegevens voor temperatuur, wind, regen en zonnestraling. Deze norm is nu verbeterd. Vooral het hoofdstuk over zonnestraling is verhelderd.

De klimaatgegevens uit NEN 5060 worden in NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ gebruikt. De herziening heeft geen invloed op de uitkomst van de berekeningen via NTA 8800.

Tijdzone en oriëntatie
In de versie uit 2018 was niet duidelijk genoeg welke tijdzone gebruikt werd bij de klimaatgegevens. Dat is namelijk de UTC, waardoor gebruik in Nederland één uur (wintertijd) of twee uur (zomertijd) verschil kon opleveren. Ook kon verwarring ontstaan over de plus en mintekens bij oost of west. Dat is nu overal aangegeven.

Zonnestraling
De bijlage voor ’Procedure voor de omrekening van gegeven zonnestralingsgegevens naar verticale en hellende vlakken’ is vervangen door een verwijzing naar NEN-EN-ISO 52010 ‘Energieprestatie van gebouwen - Buitenklimaat - Deel 1: Conversie van klimaatgegevens voor energieberekeningen’. Alleen de typisch Nederlandse gegevens zoals de invulling voor lage zonnestanden zijn in NEN 5060 blijven staan.

NEN-norm

Met de verduurzaming van onze energievoorziening lijkt het erop dat we ook afscheid gaan nemen van de traditionele meterkast of ...
Verder Lezen

NEN test norm voor installaties leidingwater in digitale vorm

NEN wil haar normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker deze makkelijker kan toepassen. Als experiment wordt de ...
Verder Lezen

Digitale versie kwaliteitshandboek luchtkanalen is geactualiseerd

Het kwaliteitshandboek voor de luchtkanalenbranche is geactualiseerd. Dit Luka Kwaliteitshandboek is sinds 2018 in digitale versie verkrijgbaar. De belangrijkste wijzigingen ...
Verder Lezen

Norm aansluitleidingen voor gas gepubliceerd

De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van ...
Verder Lezen

Normen voor leidingsystemen van kunststof herzien

Gepubliceerd op

Drie normen voor eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (PVC) voor gasvoorziening zijn herzien en onlangs gepubliceerd. Het gaat om NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232.

NEN 7230 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden, NEN 7231 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’ en NEN 7232 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’ hebben tot doel om tot een eenduidige werkwijze te komen in zowel gebruik, als kwaliteitsbeoordeling van kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening.

Wijzigingen
De herzieningen vervangen de versies uit 2011. De normen zijn op een aantal punten aangepast om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. De normatieve verwijzingen, termen en definities, en verwijzing naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd.
Na publicatie van NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232 is NEN 7240 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden' ingetrokken omdat de scope van deze norm overeenkomt met de scope van NEN-ISO 17885 ‘Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsystemen - Specificaties'.

Herziene norm voor de algemene installatiepraktijk gepubliceerd

NEN 4010 is herzien. Dit is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld ...
Verder Lezen

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot ...
Verder Lezen

NEN test norm voor installaties leidingwater in digitale vorm

NEN wil haar normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker deze makkelijker kan toepassen. Als experiment wordt de ...
Verder Lezen

Normen beproeven slagvaste PVC-leidingen voor gas gepubliceerd

NEN heeft drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden voor kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN ...
Verder Lezen

Praktijkrichtlijn Gasinstallaties gepubliceerd

Gepubliceerd op

Deel 1 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is gepubliceerd. Deze NPR is bedoeld voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De richtlijn geeft praktische toelichting op de normen en eisen in de Bouwregelgeving die voor gasleidingen in gebouwen van belang zijn. De titel van deel 1 is ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’. NPR 3378-2 komt hierbij te vervallen.

Wat is er gewijzigd
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
- De NPR 3378-1 en NPR 3378-2 zijn samengevoegd tot één deel.
- De beschrijving van de beproeving is op verschillende plaatsen verduidelijkt.
- De beproeving voor bestaande gasinstallaties is vereenvoudigd en aangepast aan NEN8078+A1:2018.
- Het werkblad is volledig toegespitst op de in de installatie heersende werkdrukken. Het werken met een andere druk dan de werkdruk is hiermee komen te vervallen.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378-1 is van belang voor een goede en dus veilige installatie van de gasinstallatie. De NPR 3378-delen maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot ...
Verder Lezen

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...
Verder Lezen

Herziene norm gebouw gebonden rookgasafvoer gepubliceerd

De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is gepubliceerd. Deze norm betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 ...
Verder Lezen

Praktijkrichtlijn voor aanleg gasleidingen herzien

Deel 5 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is herzien. Deze richtlijn geeft praktische toelichting op de normen en ...
Verder Lezen

Herziene norm voor de algemene installatiepraktijk gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN 4010 is herzien. Dit is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld voor alle ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk, is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Toevoegingen NEN 4010
NEN 4010 is uitgebreid met:
•             bouw- en sloopterreinen
•             campings
•             medisch gebruikte ruimten
•             afstemming van elektrisch materieel
•             inspecties

Status van NEN 4010
Door NEN 4010 toe te passen voldoet de elektrische installatie aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit over de voorzieningen voor elektriciteit die gelden uit het oogpunt van veiligheid voor de gebruiksfuncties van gebieden en ruimten. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.

Kabinet versterkt onderzoek naar energietransitie

Het kabinet maakt €18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan ...
Verder Lezen

Nieuwe overgangen voor gesloten installaties

Viega introduceert drie nieuwe overgangen van het Megapress S XL- naar het Prestabo XL-leidingsysteem. De nieuwe overgangen worden geleverd in ...
Verder Lezen

NEN publiceert norm voor algemene installatiepraktijk

Voor het eerst sinds het bestaan van NEN 1010, dé norm voor elektrotechnische installaties, verschijnt een norm voor de meest ...
Verder Lezen

“Maak vlamboogbeveiliging standaard onderdeel van de installatie”

In meer dan een kwart van de gevallen is de elektrische installatie de oorzaak van brand in een Nederlandse woning ...
Verder Lezen

NEN test norm voor installaties leidingwater in digitale vorm

Gepubliceerd op

NEN wil haar normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker deze makkelijker kan toepassen. Als experiment wordt de veelgebruikte norm NEN 1006 voor leidingwaterinstallaties opnieuw geschreven als digitale norm.

Het normeringsinstituut pakt daarbij drie elementen op: het eenvoudig identificeren van eisen, het schrijven van Smart-content en verrijken van de content met relevante informatie zoals de bouwfase of functie. Meer vanuit het perspectief van gebruikers. Het is niet de bedoeling om de norm opnieuw te publiceren. Het is een testcase op basis waarvan het instituut wil leren.

Innovatievragen
NEN wil vaststellen of de norm in digitale vorm toegevoegde waarde biedt voor de gebruikers. Daarvoor worden de volgende vragen gesteld:
-Hoe wordt de norm in de praktijk gebruikt?
-Waar zijn de belangrijkste problemen voor gebruikers in de toepassing?
-Hoe is de kwaliteit van de oplossing? Wat is goed, wat kan beter?
-Draagt de oplossing bij aan het oplossen van de belangrijkste problemen van gebruikers?

Op onze nieuwsbrief abonneren

Herziene norm gebouw gebonden rookgasafvoer gepubliceerd

Gepubliceerd op

De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is gepubliceerd. Deze norm betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.

Op dit moment verwijst het Bouwbesluit 2012 nog naar de vorige versie van NEN 2757-1. Met name voor houtgestookte installaties wordt nu veel duidelijker omschreven hoe de juiste plaats van uitmonding moet worden bepaald waardoor de overlast door geurhinder wordt verminderd. Mede daarom adviseert NEN om vanaf nu de nieuwe versie te hanteren.
Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Wat is er gewijzigd?
De wijzigingen in NEN 2757-1 ten opzichte van de versie van 2011 zijn met name:
- Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
- De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
- Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt. Zo is een uitmonding onder een balkonvloer in gestapelde bouw niet meer toegestaan.
Voor installaties met brandstoffen anders dan gas is de uitmonding altijd in het zgn. vrije uitmondingsgebied.
- Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
- Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
- De bijlagen C, D en E zijn vervallen.

Naast deze norm en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geeft toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. De betreffende delen 60 en 61 zullen nog op de gewijzigde norm worden aangepast.

Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen en voor zgn ‘Custom built RGA’ zijn aparte praktijkrichtlijnen in voorbereiding.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Normen beproeven slagvaste PVC-leidingen voor gas gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN heeft drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden voor kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232. Deze reeks normen heeft tot doel om tot een eenduidige werkwijze te komen in zowel gebruik als kwaliteitsbeoordeling van deze kunststofleidingsystemen.

De herzieningen vervangen de versies uit 2011. De normen zijn op een aantal punten aangepast om een betere aansluiting op de huidige praktijk te krijgen. De normatieve verwijzingen, termen en definities, en verwijzing naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd. Na publicatie van deze reeks wordt NEN 7240 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden' waarschijnlijk ingetrokken. De reden hiervoor is omdat de scope van NEN 7240 overeenkomt met de scope van NEN-ISO 17885 ‘Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsystemen - Specificaties'.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Norm ‘Bevestiging dakbedekkingen’ voor commentaar gereed

Gepubliceerd op

NEN 6707 en NPR 6708 zijn herzien. De norm NEN 6707 geeft aan wat de eisen en bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen. De bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 6708 laat zien hoe de norm gebruikt moet worden. De basis voor het maken van constructieve berekeningen is terug te vinden in de normenreeks NEN-EN 1990 tot en met NEN-EN 1999. NEN 6707 geeft aanvulling op de eisen en bepalingsmethoden voor de berekening van de bevestiging van dakbedekkingen. Op zowel de norm als praktijkrichtlijn kan nu commentaar worden geleverd.

De belangrijkste wijzigingen die in Ontwerp NEN 6707:2019 zijn opgenomen ten opzichte van de versie uit 2011 zijn:
- uitbreiding van het toepassingsgebied met plaatvormige dakbedekking, zoals zinken of koperen dakbedekking en aanpassing van de inhoud hierop;
- aanpassingen met betrekking tot partiële factoren;
- aanpassingen om aan te sluiten bij de meest recente versies van normen waar naar wordt verwezen.

Voor Ontwerp NPR 6708 geldt dat de wijzigingen bestaan uit:
- de toevoeging van specifieke regels voor metalen dakbedekkingen;
- aanpassingen met betrekking tot de aansluiting op testmethodes;
- aanpassingen om aan te sluiten op de herziene versie van NEN 6707, met betrekking tot partiële factoren.

Belanghebbenden kunnen tot 15 juli 2019 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 6707:2019 en NPR 6708:2019.

NTR 3216 voor gebouwriolering herzien en aangepast aan NEN 3215

Gepubliceerd op

De norm NEN 3215 voor gebouwriolering is in 2018 gewijzigd met een aanvullingsblad A1. Daardoor moest ISSO ook de kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en het Kleintje Riolering met de nieuwe norm in overeenstemming brengen. Het gaat om een verbetering en uitbreiding van de ISSO-kennis met nieuwe inzichten. De vernieuwde NTR 3216 is inmiddels beschikbaar. Deze gezamenlijke NEN/ISSO-uitgave is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

De NTR 3216 bevat richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bouwwerken. Het document is op zo’n twintig punten gewijzigd. Het gaat onder meer om de onderwerpen:
- Combineren van ontspanningsleidingen,
- Hemelwater van groene daken,
- Aanleg van toestel- en verzamelleidingen.

Combineren van ontspanningsleidingen
Tot nu toe was het toegestaan om maximaal 10 ontspanningsleidingen te combineren op één gecombineerde leiding en dakdoorvoer. Het drukverlies in het totale systeem moet maatgevend zijn. Nu is in de nieuwe NTR een bepalingsmethode met rekenblad opgenomen. Daarmee kan men zelf het aantal ontspanningsleidingen bepalen dat men wil combineren, maar nog steeds maximaal 10. Ook bepaal je hiermee de diameter van de gecombineerde ontspanningsleiding en de dakdoorvoer. Voor een aantal veelvoorkomende situaties bevat de NTR rekenvoorbeelden, zoals voor parallelle ontspanningsleidingen met dezelfde lengte, en voor terraswoningen waarbij de lengte van de stand- en ontspanningsleidingen verschilt.

Hemelwater van groene daken
Voor de berekening van de hemelwaterafvoer van daken is een reductiefactor van toepassing. De nieuwe NTR geeft nu voor groene daken meerdere mogelijkheden afhankelijk van de dikte van de substraatlaag. Hiermee is NTR 3216 ook afgestemd op de NTA 8292 voor Begroeide daken. Deze NTA bevat bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing.

Aanleg toestel- en verzamelleidingen
De NTR 3216 bevat altijd al richtlijnen voor de aanleg van onder meer toestelleidingen en verzamelleidingen. Nu zijn er bij dit onderdeel op diverse punten verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld over hoe men moet omgaan met het overbruggen van dilataties in vloeren. Een tabel voor de maximum leidinglengte is uitgebreid met de aansluiting van een keukengootsteen, waarbij binnen een afstand van 5 meter een regelmatig gebruikt lozingstoestel > 0,75 l/s is aangesloten. Dit vergroot de transportafstand waardoor de maximum leidinglente 8 meter kan bedragen in plaats van 5 meter. De NTR heeft ook een verduidelijking voor het aansluiten van een closet via een bovenaansluiting. Dit is toegestaan wanneer - bovenstrooms van de aansluiting - de verzamelleiding is aangesloten op een secundaire ontspanningsleiding.

De aangepaste NTR 3216 is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Definitieve versie NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ vrijgegeven

Gepubliceerd op

De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018.

In september 2018 is de eerste versie van NTA 8800 vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan de slag gegaan. Daarnaast is er een studie uitgevoerd naar de grootte van het effect van specifieke invoerparameters op het eindresultaat van de berekening.

Vereenvoudigingen en tekstuele verbeteringen
Naar aanleiding van de studie zijn vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen doorgevoerd in de NTA. Daarnaast is de koppeling met NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode’ gelegd en is de waardering van restwarmte uitgewerkt. Deze aanpassingen zijn verwerkt in NTA 8800:2019.

Programmaraad
De NTA is ontwikkeld binnen randvoorwaarden zoals gesteld door het Ministerie van BZK. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs vertegenwoordigd.

De definitieve versie van NTA 8800 is kosteloos beschikbaar in de NEN Shop.

Norm voor ventilatie van gebouwen herzien

Gepubliceerd op

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien. Deze NEN 1087 geeft de bepalingsmethode voor de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem, de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem. Ook bevat het de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en zomernachtventilatie en de verdunningsfactor. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar NEN 1087.

Er zijn veel wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van 2001. De nadruk ligt nu op:
-De toepassing van de voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten, in plaats van op het beproeven van componenten.
-De toepassing van de eisen uit de bouwregelgeving in een uitgewerkte formulevorm (een belangrijke toevoeging voor de praktijk).
-Een vergelijkbare stap voor het berekenen van de verdunningsfactor. De grondslag hiervoor is ongewijzigd gebleven. De uitwerking is nu ook gegeven in tabellen met forfaitaire waarden. Voor afvoervoorzieningen met een grotere capaciteit (> 1000 dm3/s) is voorzien door hiervoor een bepalingsmethode en beoordelingskader te geven.

Een belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087 is de indicatieve methode voor een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen (de mate waarin het ventilatiesysteem in staat zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren). Er wordt een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen. En naar ruimten die primair bedoeld zijn voor het verblijf van mensen (verblijfsruimten) en ‘natte ruimten’, zoals ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt.
Er worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’.
De indicatieve beoordelingsmethode is voor de markt een volkomen nieuw onderdeel in de herziene NEN 1087 waarop nadrukkelijk ook een reactie van de markt gevraagd wordt. De voorgenomen parameters zijn nog niet definitief vastgesteld en de validatie van de indicatieve beoordelingsmethode vraagt aanvullende onderbouwing die gedurende de commentaarperiode uitgewerkt zal worden.

Aanvullende beschikbare documenten
Bij het normontwerp NEN 1087:2019 zijn twee aanvullende documenten ontwikkeld die voor de markt van belang (kunnen) zijn. Het gaat om een achtergronddocument met een toelichting op en verantwoording van de gemaakte keuzes in het normontwerp NEN 1087:2019 dat nu voor commentaar is gepubliceerd.
Daarbij is een oplegnotitie die een aanvulling vormt op de publicatie van het normontwerp van NEN 1087. Deze oplegnotitie geeft duidelijkheid over het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot publicatie van het normontwerp en bevat de belangrijkste discussiepunten die aanleiding zijn geweest voor het gevolgde besluitvormingsproces.

Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2019 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 1087. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

NEN publiceert norm voor algemene installatiepraktijk

Gepubliceerd op

Voor het eerst sinds het bestaan van NEN 1010, dé norm voor elektrotechnische installaties, verschijnt een norm voor de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties. Deze NEN 4010 is bedoeld voor alle installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn of haar werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Uitgangspunten
Bij de bepaling van het onderwerp en het toepassingsgebied van NEN 4010 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•             NEN 4010 moet aansluiten bij de Nederlandse installatiepraktijk.
•             Het taalniveau (leesbaarheid) moet aansluiten bij de doelgroep.
•             NEN 4010 mag niet in strijd zijn met NEN 1010.

Wat is de status van NEN 4010?
Door NEN 4010 toe te passen, voldoet een installateur ook aan de elektrotechnische veiligheidseisen in de bouwwet- en regelgeving. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.

Nieuwe methode om energieprestatie te bepalen zo goed als klaar

Gepubliceerd op

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 in werking. Deze bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf die datum voldoen aan de BENG-eisen. Na twintig jaar wordt afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar. De NTA 8800 zoals die nu bekend is, kan op detailniveau nog wijzigen. Ook wordt er nog gewerkt aan de benodigde rekensoftware en opleidingen en examens van adviseurs. Een beknopt overzicht.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel ‘Energieprestatie Gebouwen’ en de daarbij behorende bepalingsmethode. Een eerste (interne) versie van de methode is begin dit jaar afgerond (90%-versie) en vormde de basis voor een kostenoptimaliteitsonderzoek in 2018 naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Op 20 november jl. presenteerde NEN de nieuwe bepalingsmethode tijdens het Congres EPG 2.0.

Huidige bepaling te complex
De huidige bepaling van EPC en Energie-Index wordt gezien als te complex, intransparant en sluit niet aan bij de behoefte van de consument. Daarom is gekozen voor één nieuwe methode die aansluit bij de EPBD. Deze nieuwe rekenmethode moet beter aansluiten bij de gemiddelde werkelijkheid. Belangrijk is verder dat de administratieve lasten acceptabel zijn in relatie tot de beoogde doelen. Ook moet er aandacht zijn voor continuïteit van de labelklassen A t/m G. Tot slot moet de bepalingsmethode gratis beschikbaar zijn voor de markt. De nieuwe NTA 8800 is gebaseerd op de CEN-EPB normen uit 2017.

Energieprestatie toetsen aan BENG-eisen
NTA 8800 is bedoeld om de energieprestatie van nieuwbouw uit te rekenen, zodat kan worden getoetst of aan de BENG-eisen wordt voldaan. Indien aanwezig maken ook gebiedsmaatregelen voor energie- en warmtelevering deel uit van de energieprestatie van een gebouw. Verder kan met NTA 8800 ook de energieprestatie van bestaande gebouwen worden bepaald, bijvoorbeeld voor het bepalen van het energielabel of de Energie-index. Maar de afwijking van de werkelijke energieprestatie wordt bij bestaande bouw groter naarmate het aantal berekende parameters afneemt. Niet alles is bij bestaande bouw bekend of meetbaar. Daarom wordt daar gewerkt met inklapniveaus. Stel dat wel bekend is dat een spouw is geïsoleerd, maar niet bekend is met welke isolatie of in welke dikte dit is gebeurd en er zijn geen tekeningen beschikbaar, of het soort cv-ketel is onbekend. Hiervoor in de plaats wordt dan een forfaitaire waarde gebruikt.

Praktijkrendementscorrectiefactor
Nieuw in de NTA is verder dat er gewerkt wordt met een praktijkrendementscorrectiefactor: deze geeft weer wat het verschil is tussen de prestatie van de techniek in een laboratoriumopstelling en de praktijk. Er wordt dus niet langer vanuit gegaan dat systemen altijd goed gebruikt en onderhouden worden. Ook is besloten dat energiemaatregelen die minder dan 2% invloed hebben op het eindresultaat, niet in de bepalingsmethode worden opgenomen.

Niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten
De nieuwe bepalingsmethode richt zich uitsluitend op gebouwgebonden maatregelen. NTA 8800 is dus niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten. Dat gebruik is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van bewonersgedrag en het aantal gezinsleden. Ook wordt uitgegaan van de klimaatgegevens van De Bilt. Het gaat dus om zuivere fysische gegevens, aangevuld met beleidsmatige keuzes. Dus verschillen in het klimaat tussen De Bilt en andere plaatsen in Nederland worden niet meegenomen.

Drie BENG-indicatoren
Met de nieuwe bepalingsmethode kunnen drie BENG-indicatoren berekend worden:

BENG 1. Energiebehoefte
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. BENG 1 wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd, omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers en PV-panelen geen invloed hebben op BENG 1 (wel op BENG 2). Bij BENG 1 zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.

BENG 2. Primair energiegebruik
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. BENG 2 is het totale primaire energiegebruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie op, aan of nabij het gebouw.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie
Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. De volgende energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt: bijvoorbeeld zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.gebouwenergieprestatie.nl

Bron: NEN

Praktijkrichtlijn voor aanleg gasleidingen herzien

Gepubliceerd op

Deel 5 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is herzien. Deze richtlijn geeft praktische toelichting op de normen en eisen in de Bouwregelgeving die van belang zijn voor gasleidingen in gebouwen. Hij is bedoeld voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.
In januari 2018 verscheen er een grondig herziene publicatie, waarin de oude delen 5, 6 en 7 over de aanleg van gasleidingen waren samengevoegd. Na publicatie bleek er snel behoefte om een aantal zaken verder te verduidelijken. Dit betrof met name de figuren, maar ook de aanwijzingen wanneer mantelbuizen wel of niet geplaatst moeten worden, bescherming tegen UV voor kunststofleidingsystemen, PE-ondergronds en trekvaste verbindingen ondergronds. De NEN benadrukt dat deze praktijkrichtlijn van groot belang is voor een goede en veilige installatie van de gasinstallatie.
De NPR 3378-delen maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.

Eerste Europese EPB-normen gepubliceerd

Gepubliceerd op

De EPB normen zijn een update van de eerdere serie. Ze zijn aangepast om beter aan te sluiten bij bijna energie-neutrale gebouwen. Voor een aantal onderdelen, zoals verwarming, verlichting en koeling, geven ze een precieze methode om uit te rekenen hoeveel energie er wordt gebruikt onder gestandaardiseerde omstandigheden. Dit is voor productontwikkeling belangrijk omdat de positieve effecten van innovaties hiermee duidelijk worden gemaakt.

Goed voorbereid op de certificering NEN-EN 1090

Gepubliceerd op

Heeft u zich als bedrijf of als ZZP-er al voorbereid op de officiële certificering voor de NEN-EN 1090? Bent u er zeker van dat alle afspraken in het (FPC) zorgsysteem wel correct worden toegepast? PKM organiseert op 21 september  een training ‘Interne Audits certificering NEN-EN 1090’.