Siemens heeft een multikanaals meetsysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen ontwikkeld. Het modulaire 7KT PAC1200-systeem kan het energiegebruik van maximaal 96 verbruikers meten en geeft deze gegevens grafisch weer via een webtoepassing. De meetgegevens kunnen ook naar bestaande meetsystemen worden verstuurd. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik in bijvoorbeeld datacenters, kantoorgebouwen, commerciële keukens en brouwerijen met een groot aantal afzonderlijke stroomverbruikers. Gebruikers kunnen het systeem in de energieverdeler installeren en beschikken daarmee over een manier om het energiegebruik van alle verbruikers in de onderneming te registreren en te vergelijken. Hierbij worden ook de tijd en gebruikskosten bijgehouden. Het systeem zorgt voor transparantie op het gebied van energiegebruik en toont grootverbruikers en vermijdbare piekbelastingen. Hierdoor kunnen ondernemingen meer gericht maatregelen nemen om het energiegebruik te verlagen en kosten te besparen.