Tag Archives: marjet rutten

Mensen die denken dat we in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche de omslag van aanbod- naar vraaggestuurd werken achter ons hebben, hebben het mis. We beginnen pas net! De veranderingen die we de komende jaren meemaken zijn ongekend en onomkeerbaar. Althans, dat verwacht Marjet Rutten. Zij schreef een nieuw boek over marketing in de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Het boek komt deze week uit.

Een goed product leveren of een goede dienst hebben is anno 2015 niet meer genoeg voor succes. De maatschappij is veranderd, de branche verandert. Als installatiebedrijf heb je te maken met andere eisen en verwachtingen dan 5 of 10 jaar geleden. En dat zet zich in de toekomst door. We gaan van een aanbieders- naar een vragersmarkt. De klant heeft het voor het zeggen en de eisen die de klant stelt komen velen malen hoger te liggen. Om daar een goed antwoord op te geven krijgen we nieuwe rolverdelingen.