De CRL HR-WTW serie met HR-warmtewiel van Wolf Energiesystemen is vanaf nu verkrijgbaar in meer varianten, voor zowel de buiten- en binnenopstelling. De binnenopstelling is verkrijgbaar met verschillende posities voor de luchtkanalen in de varianten CRL-iH, CRL-iD en CRL-iDH. Er kan vrij gekozen worden of de toevoer en retour zich boven of onder bevindt, de bedieningszijde is vrij te selecteren en ook de positie van de kleppenregisters zijn naar wens te selecteren. Het warmtewiel van de CRL heeft een rendement tot 90% en is verkrijgbaar als condensatie-, enthalpie-, of sorptierotor. Een speciale warmtewielafdichting met labyrint reduceert luchtlekkage over het warmtewiel tot minder dan 2%. De serie is leverbaar met 4800, 6200 en 9000 m3/h.