Tag Archives: klimaatakkoord

Doekle Terpstra: “Zonder technieksector geen energietransitie”

Gepubliceerd op

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekent vandaag in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, zijn daarbij aanwezig. De installatiebranche wil zich inzetten om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en de industrie terug te dringen.

De ruim 5.000 leden van Techniek Nederland zullen voor innovatieve oplossingen moeten zorgen om de kosten van de energietransitie binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wil de branche alles op alles zetten om werknemers bij te scholen en nieuw talent te werven. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn alleen te realiseren als er voldoende technici met green skills instromen op de arbeidsmarkt, aldus de brancheorganisatie.

Verschil maken
De leden van Techniek Nederland zullen met duurzame energietechnieken een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Voorzitter Doekle Terpstra: “Zonder de technieksector krijgen we de energietransitie niet voor elkaar. Deze sector gaat het verschil maken.” Terpstra hoopt dat ook andere sectoren hun steun zullen uitspreken voor het Klimaatakkoord. De voorzitter van Techniek Nederland is trots op het akkoord, waar zijn sector een belangrijke bijdrage aan leverde. Terpstra: “We hebben veel gepraat en daar is een praktisch en realistisch akkoord uit voortgekomen. Nu zijn de klimaataanpakkers aan de beurt. Met concrete actieplannen rond innovatie en scholing gaan we vaart geven aan de energietransitie.”

Huzarenstukje
Vicevoorzitter en ondernemer Claudia Reiner had namens Techniek Nederland zitting aan de Klimaattafel gebouwde omgeving. “Het akkoord wordt breed gedragen binnen de installatiebranche. Terecht, want al met al is het echt een huzarenstukje. Dankzij de gefaseerde aanpak van de energietransitie kunnen we efficiënt en slim verduurzamen. De energietransitie is haalbaar en betaalbaar voor iedereen.”

Carrièrekansen
Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland ziet het dreigende tekort aan technische vakmensen eerder als een kans dan als een bedreiging. Terpstra: “We zitten midden in een ware metamorfose. Ik durf te zeggen dat er de komende jaren in geen enkele andere sector zulke geweldige carrièrekansen zijn als in de installatiebranche. Voor dezelfde jongeren die zich terecht zorgen maken over de klimaatcrisis, ligt er een enorme kans om daadwerkelijk iets te doen aan het klimaat.” Het aantal vacatures in de techniek loopt naar verwachting de komende jaren op tot zo’n 20.000 arbeidsplaatsen.

Duurzaam en energiezuinig wordt de norm
Als het aan de installatiebranche ligt, wordt duurzaam en energiezuinig straks de norm. Ondernemer Martin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop verduurzaamt bestaande woningen met duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. “Steeds meer woningbezitters zijn gemotiveerd om een steentje bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord is de basis om verduurzaming nóg interessanter en rendabeler te maken.” Jan van Hout, directeur-eigenaar van Van Hout adviseurs en installateurs in Veldhoven is ervan overtuigd dat een klimaatneutrale gebouwde omgeving een realistisch vooruitzicht is. “We zijn enthousiast over de gemaakte afspraken. De lat ligt hoog, maar dat moet ook, gezien de urgentie van de klimaatcrisis.”

Terpstra: “Installatiebranche wil groot succes maken van Klimaatakkoord”

Gepubliceerd op

Het vastgestelde Klimaatakkoord maakt de weg vrij om anderhalf miljoen bestaande woningen vóór 2030 duurzaam en energiezuinig te maken. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland is positief over die aanpak. Voorzitter Doekle Terpstra: “Verduurzaming wordt haalbaar en betaalbaar voor iedereen in Nederland. De partijen aan de klimaattafels én het kabinet verdienen daar een compliment voor. Er ligt nu een stevig fundament voor het behalen van 49% CO2-reductie in 2030. En in 2050 kunnen we een gebouwde omgeving hebben die volledig CO2-neutraal is.”

Het Klimaatakkoord maakt het versnellen van de verduurzaming onder meer mogelijk met gunstige financieringsmogelijkheden en subsidies. Verder komen er maatregelen op het gebied van de energiebelasting. Aardgas wordt daardoor duurder en elektriciteit juist goedkoper. Het akkoord voorziet verder in een aanpak om wijken collectief aardgasvrij te maken of voor te bereiden op aardgasvrije verwarming. Wie al eerder wil en kan verduurzamen (bijvoorbeeld bij het vervangen van de cv-ketel, een verbouwing of een verhuizing) kan gebruik maken van standaardpakketten per woningtype en van subsidies. Terpstra: “Daarmee bereid je als eigenaar je woning voor op de wijkaanpak. Het gaat om maatregelen waar je nooit spijt van krijgt en die je al snel een lagere energierekening opleveren.”

Duurzame werkgelegenheid
Arbeidsmarkt en scholing vormen een belangrijk aspect van het Klimaatakkoord. Aantrekkelijk werk, interessante ontwikkelingskansen en een goed loopbaanperspectief moeten zorgen voor een grotere instroom. Terpstra: “Er komen honderd proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Wij betrekken het beroepsonderwijs erbij, zodat jonge technici in opleiding straks over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om warmtepompen te installeren, zonnepanelen te plaatsen en warmtenetten aan te sluiten. De huidige werknemers bieden we om- en bijscholing aan.”

Groot succes
Doekle Terpstra is blij dat het kabinet maatregelen tegen de klimaatverandering topprioriteit geeft: “De installatiebranche heeft zich ingezet voor dit ambitieuze akkoord. Installateurs en technisch dienstverleners willen er nu ook een groot succes van maken. Binnen Techniek Nederland beoordeelt de Commissie Klimaatberaad de gemaakte afspraken. Daarna heeft het Bestuur het laatste woord.”

Breed akkoord
Terpstra benadrukt dat het akkoord voor de gebouwde omgeving onderdeel is van een totaalakkoord dat alle maatschappelijke sectoren raakt. “Niet iedereen zal positief zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in samenspraak met het kabinet uiteindelijk tot een breed gedragen klimaatakkoord kunnen komen waarmee Nederland verder kan.”

Banen voor het oprapen in de installatiebranche dankzij Klimaatakkoord

Gepubliceerd op

Het Klimaatakkoord zorgt er volgens ECN voor dat er 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen bijkomen in 2030. Voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie) komen er zeven klimaatbanen terug. “Het Klimaatakkoord creëert een bloeiende economie, met volop groene banen. Extra inzet is nodig voor (technische) opleidingen, werving en bij- en omscholing. Zo kunnen we de transitie uitvoeren en de werkgelegenheidskansen grijpen. Het is ook belangrijk om werknemers in de fossiele sector een goede toekomst te bieden”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De NVDE gaf ECN (part of TNO) opdracht voor het rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’.

“Het klimaatakkoord is een grote kans voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven in onze sector nu al grote moeite om voldoende mensen te vinden: installateurs van zonnepanelen en warmtepompen, energiebedrijven, netbeheerders, projectontwikkelaars en isolatiebedrijven. Daarom moeten we investeren in de invulling van die klimaatbanen en een goede toekomst bieden aan mensen die hun baan in de fossiele sector verliezen”, aldus Van der Gaag.

Installatiebranche groeit snelst
De werkgelegenheidsgroei is op de middellange termijn met 16% - circa 24.000 nieuwe banen - het grootst in de installatiesector. Om de klimaatplannen te kunnen uitvoeren, is het daarom cruciaal dat er voldoende technische vakmensen beschikbaar komen. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: “We hebben véél meer technici nodig met green skills. Die kunnen we alleen opleiden als er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs.”

Werkgarantie
Tegenover de grote toename aan werkgelegenheid in de groene economie staat een verlies van 6.000 tot 11.000 banen in de olie- en kolensector. Terpstra: “Wij bieden mensen die hun baan kwijtraken graag een nieuwe start in de groene, duurzame economie. Als je de overstap maakt naar de technische sector, levert je dat gegarandeerd werk op. Met een vast contract, géén flexbaan.”