Tag Archives: inregelen

Gezamenlijke afspraak voor inregelen klimaatsystemen

Gepubliceerd op

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland een kick-off bijeenkomst over het inregelen van klimaatsystemen in gebouwen. Samen met belanghebbende partijen wordt bepaald hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak).

De ontwikkeling van een NTA biedt NEN de mogelijkheid om met alle relevante partijen in de keten af te stemmen. Te denken valt aan inhoudelijke aspecten: Waar moet de inregeling aan voldoen? Hoe wordt goede inregeling gemeten? Maar ook aan procedurele aspecten: Welke regelgeving is van belang? Hoe wordt de uitvoering van de inregeling geborgd?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat een lijst met erkende maatregelen. Bedrijven moeten deze maatregelen treffen omdat ze zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Sinds 1 januari 2018 valt hieronder ook het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel. Met een EBS wordt inzicht verkregen in het energiegebruik binnen het gebouw. Vervolgens moet actie worden ondernomen op de gemeten uitkomsten. Dit kan via het zogenoemde waterzijdig inregelen. Maar ook via inregelen op gebruik, zodat er bijvoorbeeld niet meer vol verwarmd wordt tijdens vakanties. De NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen, en te voldoen aan de wettelijke eisen. Ook richting derden kan dan meteen worden aangetoond dat energiebesparing door beter inregelen is gerealiseerd.

Om snel te kunnen beginnen, is het voorstel te starten met een gezamenlijke afspraak over het inregelen van verwarmingsinstallaties in de utiliteitsbouw. In een volgend stadium kunnen woningbouw, koeling, en ventilatie volgen. Doel van de kick-off bijeenkomst is om deze aanpak te toetsen met belanghebbende partijen en samen te komen tot een 'go' voor de start van dit normalisatietraject.

Automatisch dynamisch inregelen vloerververwarming

Gepubliceerd op

Viega introduceert een ruimteregeling die vloerverwarmingssystemen automatisch inregelt voor kamertemperaturen van 5 tot 30 °C. Elke afzonderlijke verwarmingsgroep wordt dynamisch ingeregeld én afgestemd op het gebruik.

Waar verwarmingsgroepen normaal gesproken o.a. op basis van de lengte en verlegafstand van de verwarmingsbuis en het vereiste verwarmingsvermogen worden ingeregeld, werkt de Fonterra Smart Control volautomatisch. Uitgaande van volledig geopende regelventielen meet een actormodule voor iedere afzonderlijke verwarmingsgroep voortdurend de retour-, aanvoer- en ruimte-temperatuur. De regeling werkt daardoor niet op basis van vast ingestelde  inregelingen op de verdeler, die worden gecorrigeerd door een vaak traag werkende ruimtethermostaat. Met vijf beschikbare meetwaarden regelt Fonterra Smart Control continu en automatisch de juiste ruimtetemperatuur.

Ook externe factoren herkend
Door de metingen worden ook externe factoren herkend die de warmteafgifte beïnvloeden. Zo wordt bij de regeling automatisch rekening gehouden met alle bouwkundige randvoorwaarden en een groot aantal andere variabelen zoals legafstanden, lengte van de verwarmingsgroepen, hoogte van de afwerkvloer en type vloerafwerking. Daarmee leent de regeling zich voor nieuwbouw- én renovatieprojecten.

Met externe invloeden wordt rekening gehouden. Zo reageert de regeling automatisch op alle temperatuursinvloeden, bijvoorbeeld als gevolg van een tapijt onder een tafel, externe warmte of afkoeling door ventileren, voorzetkachels of zonne-instraling. Omdat de regeling deze invloeden herkent, wordt voorkomen dat deze hun uitwerking hebben op de verwarming en kan de verwarmingscurve worden geoptimaliseerd. Het resultaat voor de eindgebruiker is meer comfort én een besparing tot meer dan 20% op de energiekosten ofwel 100 euro per verdeler per jaar, aldus de leverancier.

Plug & play-installatie
Fonterra Smart Control is ontworpen voor plug & play-installatie in nieuwbouw en renovatieprojecten. De regeling bestaat uit een ruimtethermostaat, een basiseenheid en temperatuurmeters met zogenaamde actormodulen. De gegevensoverdracht tussen de actormodulen en de basiseenheid en de voeding van de ventielaandrijving wordt verzorgd via een meegeleverde breedbandkabel. De communicatie met de kamerthermometers verloopt draadloos. Door de draadloze uitvoering kan de kamerthermostaat overal in de ruimte functioneren.

De kamerthermostaat is eenvoudig te bedienen. Daarnaast is een optionele WIFI module leverbaar. Een dag- en weekprogramma alsmede alle extra functies worden  ingesteld en bediend door de gebruiker met smartphone, tablet of laptop in een browserachtige bedieningsstructuur.

De nieuwe regeling van Viega leent zich zowel voor verwarming als koeling.

Gemakkelijk en snel inregelen met digitale servomotor

Gepubliceerd op

Danfoss introduceert de NovoCon® S BACnet servomotor: de oplossing voor het snel en gemakkelijk inregelen en beheren van verwarmings- en koelsystemen in de utiliteitsbouw. De NovoCon® S laat zich uitstekend combineren met Danfoss’ AB-QM drukgecompenseerde regelafsluiter. Tien jaar geleden zorgde de lancering van de AB-QM regelafsluiter voor een revolutionaire ontwikkeling binnen de HVAC-markt. Met de NovoCon® S, ontworpen voor toepassing met AB-QM, zet Danfoss de innovatie voort.

Whahahaha, sorry hoor maar HAHAHAHAHAHA, diegene die dit heeft aangelegd is of blind of heeft een heel groot belang in vloerverwarmingsappendages. “Toch vreemd dat hij zo weinig flow heeft, ik heb toch genoeg leidingen gebruikt?” Je hoort het hem bijna zeggen. Dit bochtjesmonster zal waarschijnlijk één van de slechts werkende vloerverwarmingssystemen zijn die er ooit is aangelegd.
Delta P zal hij waarschijnlijk net zo begrijpen als twee Koreanen die de laatste stand van zaken in de visserijsector van het Pohang district bespreken. Hij kan er geen Chinees van maken!  Het is nog een wonder dat hij aan- en toevoer uit elkaar heeft weten te houden in deze constructie die de wiskundig tekenaar Escher waarschijnlijk zelf niet zou kunnen hebben bedacht.