Tag Archives: groei

Groeiverwachting installatiebranche hoger dan gemiddeld

Gepubliceerd op

Bijna 12 procent van de installatiebedrijven zal de komende 12 maanden groeien. De verwachte groei (4,6 procent) ligt bovendien iets hoger dan voor het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven (4,3 procent). Dit blijkt uit de jongste 'Graydon Insights'-sectoranalyse over de installatiebranche. In deze analyse maakt de informatiespecialist aan de hand van infographics, data en analyses de belangrijkste ontwikkelingen voor de sector (visueel) inzichtelijk.

Jeroen Melkert (foto), sectorexpert bij Graydon: “In 2018 zijn er 484 nieuwe installatiebedrijven gestart, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In combinatie met een afname van het aantal faillissementen en opheffingen, is de sector in 2018 met 322 bedrijven gegroeid." De groei van de installatiebranche wordt gestuwd door de groei in de woning- en utiliteitsbouw en ontwikkelingen als big data, internet of things en cybersecurity.

“Daardoor is er vraag naar steeds meer en complexere technische installaties. Maar deze ontwikkelingen zorgen tegelijkertijd voor de nodige uitdagingen. Zo is er een grote vraag naar nieuw personeel terwijl de sector ook kampt met vergrijzing en een beperkte instroom van nieuwe medewerkers”, aldus Melkert. Toch blijven de groeiverwachtingen voor de branche gunstig: net als voor de bouwsector in het algemeen voorspelt Graydon een sterkere groei in het balanstotaal dan voor het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven.

Deze groeiverwachting bevindt zich vooral in de provincies Flevoland (+6,3 procent groei), Friesland en Zuid-Holland (beiden +5,2 procent).

Utiliteitsbouw zit in de lift

Gepubliceerd op

Uit de laatste conjunctuurmeting van de bouw blijkt dat veel bedrijven met meer dan 10 man personeel forse groei noteren.
Naast de sterke toename van het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten, is de werkvoorraad in de utiliteitsbouw in augustus gestegen naar 9,8 maanden. De werkvoorraad van de utiliteitsbouw nadert hiermee het niveau van de woningbouw.

VolkerWessels volgens Cobouw de grootste woningbouwer van ons land

Gepubliceerd op

VolkerWessels is volgens Cobouw momenteel de grootste woningbouwer van Nederland. Het bouwconcern verkocht vorig jaar bijna 2400 woningen. Nummer twee is BAM met 2187 woningen. Opvallend is dat een groot deel van de woningen VolkerWessels heeft gerealiseerd een transformatie betreffen van kantoren naar woningen. Een woordvoerder van het bedrijf daarover tegen Cobouw: “Ruim een jaar geleden leverde dochterbedrijf Kondor Wessels Amsterdam 354 studentenwoningen op en in Eindhoven transformeert een andere dochter, Stam + De Koning, het ene kantoor na het andere naar microwoningen.
Het bouwbedrijf verkocht naar eigen zeggen bovendien 350 woningen van het concept MorgenWonen, een zelf bedacht woonidee. De woning wordt geassembleerd met plug and play bouwdelen. Het resultaat is een duurzame woning van hoge kwaliteit, aldus VolkerWessels op haar website: onderhoudsarm en met energienota nul. De woning is voorzien van een standaard keuken en badkamer. Van de 350 zijn er 220 gekocht door Reggeborgh, het investeringsbedrijf van Wessels.
Overigens geeft Cobouw aan dat een volledige top 10 van grootste woningbouwers moeizaam te achterhalen was. Veel bedrijven wilden hun cijfers niet of slechts deels geven.

Facilicom boekt in 2015 ruim 10% groei maar minder winst

Gepubliceerd op

In 2015 zag facilitaire dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam de geconsolideerde concernomzet significant groeien. Daarmee behaalde het familiebedrijf een recordomzet. De geconsolideerde omzet bedroeg in 2015 1.150 miljoen euro, tegen 1.030 miljoen euro in 2014. De nettowinst van het concern daalde echter wel door onder meer incidentele verliezen in bouw- en installatieprojecten en het faillissement van een van de grote opdrachtgevers namelijk V&D.
De facilitaire markten blijven over het algemeen krimpen in volume. Facilicom ziet echter ook nieuwe kansen. “We zien dat in moderne kantoren hogere eisen worden gesteld aan facilitaire dienstverlening op het gebied van flexibiliteit, hospitality en beleving. Facilicom speelt op verschillende manieren in op deze marktontwikkelingen”, vertelt Hans Gennissen, president directeur Facilicom Services Group.
Het klantgerichtheidsprogramma dat door het hele concern is uitgerold heeft ertoe geleid dat klantgerichtheid veel sterker in de genen is verankerd, zegt Gennissen. “Daarmee zijn onze scores op gebied van klanttevredenheid fors gestegen, klanten ervaren bovendien echt een verandering bij ons management. Hiermee stijgt ook de retentie, en dat is cruciaal voor onze marktpositie.”
Facilicom heeft in 2015 haar positie verder uitgebouwd met de samenvoeging van Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw & Installatie tot één totaal integraal bedrijf: Facilicom Solutions. “In 2016 wordt deze fusie verder geïmplementeerd en gaan klanten profiteren van de voordelen die een integrale organisatie biedt: naadloze dienstverlening gericht op de klantorganisatie in plaats van op de interne structuur van de leverancier. Ook in België krijgt deze manier van werken steeds meer vorm”, vervolgt Hans Gennissen.

Meer dan helft technische bedrijven verwacht dit jaar omzetgroei

Gepubliceerd op

De Nederlandse technische sector is positief gestemd over het jaar 2016. Iets meer dan de helft van alle technische bedrijven verwacht dat de omzet dit jaar groeit (51%). Deze groei is al ingezet in 2015: 45 procent van de technici geeft aan dat de omzet vorig jaar gestegen is. ROVC publiceert deze cijfers vandaag in de ROVC TechBarometer: een onderzoek uitgevoerd onder 1.231 respondenten uit de industrie en utiliteitsbouw. Het rapport geeft inzicht in markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. Om economische groei te realiseren, geeft 29 procent van de respondenten aan verbetermethodes te implementeren. Denk hierbij aan methodes als Lean, Six Sigma of WCM, die allen werkprocessen verbeteren. Het innoveren met producten of diensten staat op nummer twee (28%). De derde plaats wordt in beslag genomen door het opleiden van medewerkers om zo de bedrijfsresultaten te optimaliseren (22%).

Volumegroei in de bouw zet gematigd door

Gepubliceerd op

De bouw is één van de sectoren die het meest profiteren van het economische herstel dat zich in 2016 zal voortzetten in nagenoeg alle Nederlandse bedrijfssectoren. In de zojuist gepubliceerde Rabobank Sectorprognoses 2016 noemt de bank een volumegroei van 4%. Daarmee vlakt de forse groei in de bouw van het afgelopen jaar (8,2%) af maar blijft het de blikvanger in de sectoren met meeste volumegroei. De (nieuwbouw) woningmarkt profiteert het sterkst en die groei is met name zichtbaar in de Randstad. Verdergaande innovatie van producten en diensten is nodig om de groei in de bouwsector te bestendigen. Bij die innovatie zijn oog voor duurzaam bouwen, verbruik en hergebruik van bouw- en sloopmateriaal belangrijk.